Kaznějovští deváťáci provázeli v plaském klášteře - 10. 6. 2019

Kaznějovští deváťáci provázeli v plaském klášteře - 10. 6. 2019

Kaznějovští deváťáci provázeli v plaském klášteře

 

    10. 6. 2019 se žáci devátých tříd stali na hodinu průvodci a průvodkyněmi plaského kláštera. Každý z nich si dopředu vybral jednu místnost v konventu, k ní následně dostal informace, které se musel zpaměti naučit. Žáci tak získali zkušenosti s tím, jak správně mluvit na veřejnosti, jak se poprat s trémou, jak stát, mluvit nahlas a srozumitelně, a to vše v obrovských prostorách kláštera, které vytvářejí až devítivteřinovou ozvěnu. Prohlídka byla určena pro rodiče a kamarády žáků a za ně si dovoluji mladé průvodce pochválit. 

    Děkuji vedení plaského kláštera panu Mgr. Pavlu Duchoňovi a paní Mgr. Monice Tukové za možnost uskutečnit tuto jistě nezapomenutelnou prohlídku. 

 

Mgr. Ilona Barbořáková