Kaznějovský zpravodaj 4/2010 prosinec

Kaznějovský zpravodaj 4/2010 prosinec

Ke stažení: Kaznějovský zpravodaj 4/2010 prosinec

  

Kaznějovský zpravodaj 4/2010 - prosinec - Obsah strana
Slovo starosty 2
Informační servis 3
Složení městského zastupitelstva po volbách 15. a 16. 10. 2010 3
Novinky v očkování 4 - 5
Rozsvícení vánočního stromu 6
Tradiční předvánoční výstavka "Děti pomáhají dětem" 7
Zájmová činnost v Kaznějově 8 - 9
Ze základní školy 9
Vítání občánků 10
Společenská kronika 11