Kaznějovský zpravodaj 3/2011

Kaznějovský zpravodaj 3/2011

V Kaznějovském zpravodaji 3/2011 - září jsou stránky 6-7 (Ze základní školy) věnovány žákům a učitelům základní školy v Kaznějově.

Ke stažení: Kaznějovský zpravodaj 3/2011 září - dokument PDF - 3.7 MB

Setkání s hejtmanem Plzeňského kraje

     Do Základní školy Kaznějov zavítal dne 15. 9. 2011 hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. V doprovodu ředitele školy a starosty města byl seznámen s prostředím školy, zejména se školním bazénem, který je využíván pro výuku plavání nejen našich žáků, ale i žáků okolních základních a mateřských škol.

  

     V závěru návštěvy školy si hejtman M. Chovanec prohlédl nově vytvořenou učebnu školy Školní studijní informační centrum „Všeználek“, která vznikla modernizací původní knihovny školy. Nová učebna a její programová náplň je jednou z klíčových aktivit grantového projektu, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, zprostředkujícím subjektem je Plzeňský kraj.

     Pro všechny žáky školy je centrum otevřeno denně v rámci vyučování i mimo výuku. Návštěvnost žáků, kteří využívají učebnu i mimo vyučování je velmi vysoká. Důležitou aktivitou centra je vydávání školního internetového časopisu ZKAZKY, příprava soutěže pro žáky 2.stupně Žákovská odborná činnost a pořádání nových celoškolních soutěží, které jsou pravidelně vyhlašovány.

     Grantový projekt „Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov“ je realizován ve spolupráci s Plzeňským krajem a za výjimečné podpory zřizovatele školy Města Kaznějov.

Hana Patrichiová

 

POBYTOVÝ ZÁŽITKOVÝ KURZ ŠUMAVA

     Žáci devátých tříd ZŠ Kaznějov se ve dnech 12. 9. – 14. 9. 2011 zúčastnili třídenního pobytového zážitkového kurzu na Šumavě.
     Jednalo se o realizaci aktivity grantového projektu, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Stejně jako v loňském roce byli ubytováni na chatě Blaženka ve Ski areálu Špičák.Stravování bylo zajištěno na chatě Hanička a sportovní aktivity mohli rozvíjet večer v tělocvičně Ski areálu.

     Žáci v průběhu pobytového kurzu pracovali s mapou Železnorudska, učili se pracovat s GPS,určovali rostliny a zvířata. V pondělí lanovkou vyjeli na přestupní stanici na Pancíř, odtud se pěšky vrátili na Špičácké sedlo. Cestou viděli pramen řeky Úhlavy. V úterý dopoledne vyjeli lanovkou na Špičák, přešli k Rozvodí a pokračovali k Čertovu jezeru. Cestou objevili například rozsáhlý porost plavuně pučivé a všechny překvapila těžba dřeva podél cesty. U jezera se dozvěděli informace o vzniku jezer na Šumavě. Odpoledne zamířili opět na Špičácké sedlo a odtud podél naučné stezky k Černému jezeru. Poté se žáci rozdělili na dvě skupiny, jedna se vrátila zpět na chatu a druhá šla k největšímu šumavskému vodopádu Bílá strž.
     Po oba dny bylo krásné slunečné počasí. Ve středu dopoledne mírně pršelo, proto opět žáci pracovali ve dvou skupinách, jedna na krátké vycházce do okolí určovala rostliny, druhá pracovala s mapou a GPS. Skupiny se vystřídaly. Nakonec všichni žáci zpracovali připravené pracovní listy.

 

Zpracovala:Mgr. Naděžda Pluhařová

 

POBYTOVÝ ZÁŽITKOVÝ KURZ V ŽIHLI


     Ve dnech 12. a 13. září 2011 se zúčastnili žáci pátých ročníků ZŠ Kaznějov pobytového zážitkového kurzu v Žihli na Sklárně. Jednalo se o realizaci aktivity grantového projektu, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

     Ráno jsme vlakem odjeli do Žihle a poté jsme pěšky šlapali okouzlující přírodou směrem k ubytovně. Vzdálenost šesti kilometrů jsme využili k prozkoumání Žihelského lesa, který je součástí přírodního parku Horní Střela. Po prudkém stoupání jsme se dostali k první přírodní památce, kterou je obří kámen zvaný Dědek. Nedaleko od něj je ještě větší žulový kámen Bába. A všude kolem desítky a desítky dalších velkých bezejmenných kamenů. Bylo stále na co koukat, a tak nám cesta příjemně utekla. Na některé z nás dolehla únava, ale ve chvíli, kdy jsme zjistili, že jdeme na lassergame, jsme byli opět plni energie. Bludiště se světelnými efekty, dynamická hudba a laserové zbraně nás všechny naprosto uchvátily. A potom zase hurá do přírody! Na naučné stezce v okolí ubytovny jsme se u informačních tabulí dozvěděli spoustu zajímavých věcí o historii sklářské výroby a okolní přírodě, které se nám hodily večer při vědomostní soutěži.

     Druhý den dopoledne jsme se vydali na další přírodní památky, a to Viklany a Hřib. Cestou jsme našli také několik opravdových hřibů, „špičáků“ a křemenáčů. Bylo to snad poprvé, co jsme houby museli nechat v lese, protože bychom je určitě na zpáteční cestě do Žihle rozmačkali. Pobyt byl úžasný, počasí se nám opravdu vyvedlo a pro houby se můžeme vrátit s rodiči a přitom jim ukázat kouzlo kraje viklanů.

Mgr. Eva Šimlová