Kaznějovský zpravodaj 3/2009

Z Kaznějovského zpravodaje č. 3/2009 ( Ze základní školy Kaznějov - str. 6 - 7)

 

 Skolní výtvarná soutěž - str. 6
  

V červnu t.r. proběhla na kaznějovské základní škole výtvarná soutěž na téma "Moje město". 
 

Zúčastnili se jí ve čtyřech věkových kategoriích výtvarníci ze všech tříd, jejichž anonymní práce byly zveřejněny ve vestibulu školy. O vítězích rozhodli samotní žáci školy, kteří hlasovali pro jednotlivé práce. A jak to dopadlo?
 
Za přítomnosti starosty města a ředitele ZŠ byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích a zvlášť byly ohodnoceny 2 práce, které dostaly napříč všemi kategoriemi největší (a trochu kuriozně stejný) počet bodů.


I.kategorie (1. - 2. tř.)       1. Dominik Zappe

                                        2. Barbora Braunová

                                        3. Matěj Nechutný

II.kategorie (3. - 4. tř.)      1. Vojtěch Dlouhý,

                                        2. Aneta Balínová

                                        3. Karolína Dobrá

III.kategorie (5. - 6. tř.)     1. Jana Galliková,

                                        2. Petra Švecová,

                                        3. Jakub Mašek

IV. kategorie (7. - 9. tř.)    1. Helena Zemanová, Kristýna Kylíšková (obě abs. vítězky)

                                        2. Michaela Šmídlová,

                                        3. Jáchym Vašíček
 


 
Na obrázcích se objevovaly nejrůznější známé i méně známé motivy z našeho města a protože se domníváme, že by byla škoda, aby tato dílka zůstala jen za dveřmi školy, rozhodli jsme se některé z nich postupně publikovat v Kaznějovském zpravodaji. Tentokrát si můžete prohlédnout na titulní stránce obrázek žákyně 9. třídy Kristýny Kylíškové (nahoře ve Zpravodaji č. 3 a dole uprostřed), která se spolu s Helenou Zemanovou stala absolutní vítězkou soutěže.

                                                                                                                               
Eliška Bartásková, tajemnice

 První den školního roku 2009/2010 v ZŠ Kaznějov -  str. 7
  

Prvního září 2009 zahájilo 39 dětí na kaznějovské základní škole svoji školní docházku. V tento pro ně i pro jejich rodiče slavnostní den je přivítal, jak se již stalo tradicí, v jejich třídách starosta města ing. Petr Sýkora. Každý, kdo byl přítomen, jistě potvrdí, že se nejednalo o žádné formality, ale o milé, vstřícné setkání člověka majícího porozumění pro rozechvělou dětskou dušičku plnou očekávání a někdy i obav. 

Šerpy s nápisem "prvňáček 2009" jim, stejně jako jejich první fotografie ze školních lavic, budou připomínat, že tento den se stala jedna z těch událostí života, kterou lze označit slovem "poprvé".


1.A , třídní učitelka Mgr. Ivana Kozlíková

 

1.B, třídní učitelka Mgr. Edita Beranová

 foto ing. Vladimír Vašíček