Kaznějovský zpravodaj 3/2007

Kaznějovský zpravodaj 3/2007

Z Kaznějovského zpravodaje 3/2007 (říjen 2007str. 5)
• První školní den

 

První školní den

Bylo 3.září 2007, když kaznějovská základní škola přivítala svých 36 prvňáčků. V lavicích seděli ve slavnostním oblečení, plni očekávání, možná trošičku s obavami a někteří i se slzičkami na tvářích.

V doprovodu rodičů strávili ve škole první společné chvíle.

Žáky i rodiče kromě jejich třídních učitelek p. Špačkové a p. Šteflové přivítal nejen ředitel základní školy pan Jiří Henžlík, ale i starosta města Kaznějov, Ing. Petr Sýkora.

Ve svých lavicích byli prvňáčkové vyfotografováni na upomínkový list. Všichni obdrželi uvítací diplom, sladkosti a papírovou medaili prvňáčka.

Přejme jim tímto, ať se jejich běh školními léty, na jehož startu se právě ocitli, stane radostným, naplněný poznáním, opravdovým přátelstvím a úspěchem.

ZŠ Kaznějov