Kaznějovský zpravodaj 2/2008

Kaznějovský zpravodaj 2/2008

Z Kaznějovského zpravodaje 2/2008  (označovaného jako 3/08)
• Křeslo pro hosta - Ptáme se starosty - str. 9
• Škola hrou (str. 13 - 14)

 

 

Křeslo pro hosta - Ptáme se starosty - str. 9

Již potřetí pořádal DDM Radovánek ve spolupráci se ZŠ Kaznějov dne 16.4.2008 akci: „ Křeslo pro hosta – ptáme se starosty“ určenou pro žáky 9.tříd. Hostem byl starosta města Kaznějova Ing. Petr Sýkora. Žáci byli dobře připraveni a motivováni ředitelem školy Mgr. Henžlíkem a třídními učiteli.Dotazy dětí se týkaly nejen koncepce rozvoje města, řešení obchvatu, výstavby hřiště, úprav koupaliště ale i podmínek zajištění bydlení, počtu obyvatel apod. Naši mladí spoluobčané nezapomněli ani na seniory, nezaměstnané a bezdomovce, možnosti letních brigád, zajímali se i o životní prostředí v obci. Typický humor našeho pana starosty navodil příjemnou bezprostřední atmosféru, která celou besedu provázela. A jak se stát starostou? I to byl jeden z dotazů. S dětmi se představitel města sejde ještě jednou na závěr školního roku, kdy je přivítá na radnici. Děkujeme našemu hostu a doufáme, že mezi námi prožil příjemné chvíle.

Marie Palmová


Škola hrou (str. 13 - 14)
Letní olympijské hry v Kaznějovské ZŠ

 

Školní hřiště se v pondělí 23.června proměnilo v olympijský stadion a žáci 1.stupně měli příležitost účastnit se olympiády, aniž by museli odcestovat do Číny.

    Celému klání devíti tříd neboli devíti států předcházelo na začátku června losování o přidělení státu, pilné trénování disciplín a hlavně velké přípravy, které se neobešly bez vytváření vlajek, maskotů a pomalování obličeje.Státy byly rozděleny podle věku do tří kategorií.

    Prvňáčkové vzhledem ke svým malým zkušenostem bojovali pouze mezi sebou ( 1.A-Polsko , 1.B-Velká Británie). Druhou kategorii tvořily třídy druhé a třetí (2.A-Itálie, 2.B-Švédsko, 3.A-Česká republika, 3.BNěmecko) . Nejstarší žáci prvního stupně byli zařazeni do třetí věkové kategorie(4.tř.-Rakousko,5.A-Slovensko, 5.B-Francie).

    Všechny státy byly připraveny k velkému sportovnímu boji a tak za zvuků fanfár hrdě kráčely pod svojí vlajkou k slavnostnímu nástupu  , kde byla vztyčena olympijská vlajka, zapálen olympijský oheň a kde všichni sportovci složili olympijský slib. Poté už mohl vypuknout pravý souboj států v jednotlivých kategoriích - vytrvalostní běh, skok do dálky, štafeta, hod na cíl, skok v pytlích, hod kroužky, běh na 60 metrů, hod šipkami na terč. Všichni žáci nadšeně bojovali, každý obsadil alespoň jednu disciplínu, a když se někdy stalo, že právě některý z žáků nesoutěžil, ozývaly se velké pokřiky, tleskání, ba dokonce některá děvčata připravila show roztleskávaček.

 

 

 Po všech úžasných sportovních výkonech následovalo pečlivé sčítání bodů, které jednotlivé státy získaly.Pak byli vyhodnoceni jednotlivci v každé kategorii a následně vítězné státy.Vítězem se staly tyto státy: .1. ktg.-Polsko (1.A), 2.ktg. -Německo (3.B), 3.ktg.-Francie (5.B)

     Děti získaly jako hlavní výhru velký čokoládový dort s olympijskými kruhy, samozřejmě medaili, byť jen čokoládovou a také diplom.Každý soutěžící, i ten který nestál na stupních vítězů, dostal alespoň malou sladkou odměnu v podobě lízátka.Ale hlavně si každý odnášel

dobrý pocit z krásného sportovního dopoledne, kde bojoval nejen každý sám za sebe, ale hlavně za celou svoji třídu.Děti dokázaly velké nadšení pro hru, bojovnost a my všichni jsme byli svědky mnoha vynikajících sportovních výkonů.


Kolektiv učitelek 1.st.ZŠ Kaznějov

I tak může vypadat hodina chemie