Kaznějovský zpravodaj 2/2010

Z historie
 

Kaznějovský zpravodaj 2/2010 - strana 9
Pro Kaznějovský zpravodaj připravil Mgr. Josef Křížek

Obecní knihovny

Zákonem ze 7. února 1919 byla upravena organizace lidových kursů občanské výchovy. V červenci téhož roku byl vydán zákon o zřizování obecních knihoven a v lednu roku 1920 byl vydán zákon o založení a vedení pamětních knih v obcích. Na základě prvního zákona byly vytvořeny pro každý soudní okres okresní osvětové sbory, které měly dbát o zřizování místních osvětových komisí v každé obci.

 

Soudní okres Kralovice
Ke konci roku 1931 měly obecní knihovny tento počet svazků: Babina 86, Bílov 202, Bohy 100, Břežany 343, Břízsko s Robčicemi 168, Brodeslavy 318, Buček 50, Bujesily 60, Bukovina 120, Černíkovice 83, Čistá 614, Čivice 239, Dobříč 154, Dřevec 100, Hedčany 138, Hlince 99, Hodyně 120, Holovousy 124, Hradecko 191, Dolní Hradiště 167, Horní Hradiště 48, Chříč 215, Chockov 29, Jarov 237, Kaceřov 105, Kočín 140, Korta 236, Kozojedy 210, Kožlany 1200, Kralovice 1816, Křekovice 4, Lednice 70, Lhota 214, Lhotka 95, Liblín 196, Milíčov 117, Mladotice 214, Nebřeziny 86, Obora 224, Plasy 1200, Potvorov 186, Rakolusky 26, Řemešín 111, Sedlec 41, Slatina 76, Studená 158, Šípy 172, Trojany 137, Všehrdy 98, Všesulov 196, Výrov 117 a Žebnice 146.

Soudní okres Manětín
Ke konci roku 1931 měly obecní knihovny tento počet svazků: Dolní Bělá 405, Horní Bělá 202, Brdo 40, Bučí 98, Česká Doubravice 32, Dražeň 79, Hluboká 60, Hodovíz 67, Hubenov 122, Hvozd 174, Chrašťovice 118, Kaznějov 700( pro srovnání : podle ročního výkazu o knihovně za rok 2009 měla obecní – městská knihovna v Kaznějově k 31.12.2009 celkem 16 116 jednotek) Korýtka 40,Krašovice 450, Křečov 165, Lipí 37, Lité 257, Lomnička 252, Loza 98, Manětín 1582, Mrtník 102, Pláně 120, Rybnice 87, Strážiště161, Štichovice 72, Trnová 378, Újezd 55, Vladměřice 24 a Vrážné 17.

Podle knihy F.J. Zetek – Popis politického okresu Kralovice – Kniha byla vydána roku 1932


Včelařství na bývalém okrese Kralovice

Roku 1872 byl dán základ k organizaci včelařů v Čechách. První včelařský spolek byl na okrese Kralovice založen v Jarově roku 1897. Popud k založení dal pokročilý a dlouholetý starosta obce František Kožíšek.

Kolem roku 1930 bylo na kralovickém okrese dvanáct včelařských spolků:

Čivice zal. r.1930,  21 členů,   59 včelstev

Čistá 1898,            9 členů   222 včelstev

Chříč 1929,           25 členů  157 včelstev

Jarov 1897,          38 členů   234     -"-

Kaznějov 1920,     28 členů   192     -"-

Kožlany 1927,       31  -"-     128     -"-

Kralovice 1913,     43  -"-     388     -"-

Krašovice 1905,    36  -"-     194     -"-

Manětín 1918,      32  -"-     135     -"-

Pláně 1905,          42  -"-     256     -"-

Strážiště 1921,      38 -"-     237     -"-

V letech 1924 – 1929 byl průměrný roční výtěžek od jednoho včelstva 4,39 kg medu a 0,21 kg vosku. Průměrná cena medu byla 17,43 Kč za 1 kg, vosku 25,81 Kč za 1 kg. 

Poznámka:
Stručná informace o včelařství na okrese Kralovice pocházejí z článku pana Františka Dolejše. Článek je uveřejněn v knize F.J. Zetka – popis  politického okresu Kralovice, která byla vydána roku 1932, na str. 81 - 83


Pro Kaznějovský zpravodaj připravil Mgr. Josef Křížek