Kaznějovský zpravodaj 2/2007

Kaznějovský zpravodaj 2/2007 (pdf)

 

OBSAH
 

• Slovo strarosty - 2

• Informační servis - 3

• Městský úřad informuje - 4 (Rekapituace průběhu přebírání kulturního domu)

• Městský úřad informuje - 5 (Obchodní dům v Kaznějově, Spolupráce města s Policií ČR)

• Kultura v okolí - 6 – 7

Informace ZŠ Kaznějov - 8 („Děti pomáhají dětem“, „V naší škole straší“)

Informace ZŠ Kaznějov - 9 (ZŠ Kaznějov – příspěvková organizace, Nová přírodovědná učebna)

Trocha historie nikoho nezabije - 10

• Přehled investičních akcí - 11

• Okénko Kaznějovských spolků - 12 (SDH Kaznějov)

• Okénko Kaznějovských spolků - 13 (Cyklistický oddíl Kaznějov)

• Reklamní sdělení - 14 - 15