Kaznějovský zpravodaj 2/2006

Kaznějovský zpravodaj 2/2006

Z Kaznějovského zpravodaje 2/2006 (str. 11 - 13) 
Základní škola
• Výsledky přijímacího řízení
• Zápis do prvních tříd
• Akce základní školy
• Výchovně-vzdělávací zájezd jihozápadní Anglie


Výsledky přijímacího řízení

Ve školním roce 206/2007 vychází z naší školy 51 žáků, z toho 25 dívek. Z 9. tříd vychází 49 žáků, 2 z nižších ročníků. Z 5. třídy do gymnázia odchází 1 žákyně.

Vybrat správně střední školu je důležité životní rozhodnutí, proto každoročně organizujeme pro žáky 8. tříd návštěvu Úřadu práce Plzeň-sever. V 9. třídě pak napomáhá rozhodování žáků i třídní schůzka pro rodiče a žáky doplněná setkáním se zástupci ÚP a středních škol, beseda s pracovníky ÚP ve třídách a návštěvy zástupců jednotlivých škol ve vyučování. Žáci využívají též dny otevřených dveří, které organizují jednotlivé střední školy. Přehled o školách, do kterých byli žáci přijati, udává následující tabulka. Nejsou v ní uvedeni 2 žáci, kteří nebyli přijati v prvním kole přijímacího řízení a čekají na výsledky dalších kol.
 

Škola

Obor

počet

Gymnázium L.Píka

gymnázium

1

SOŠ a SOU obchodní Plzeň

prodavačka smíšeného zboží
obchodně podnikatelská činnost

1
1

SOŠ Plasy

obchodní akademie
agropodnikání

3
2

SOU elektrotechnické Plzeň

mechanik - elektronik

1

Hotelová školaPlzeň, U Borského parku

kuchař
číšník, servírka

3
1

SOU zemědělské Kralovice

automechanik
provoz služeb

4
2

SPŠ dopravní Plzeň

autotronik
silniční doprava – diagnostika mot.vozidel
mechanizace a služby - ekologie

1
3

1

SPŠ elektrotechnická Plzeň

elektrotechnika

2

SPŠ strojnická, Plzeň

obráběč kovů
mechanik –seřizovač
modelář
mechatronik

2
1
1
1

SOU potravinářské Plzeň

cukrář pro výrobu

4

SPŠ stavební Plzeň

stavebnictví – dopravní stavitelství

1

SOŠ profesora Švejcara Plzeň

pedagogické lyceum – TV
knihovnické a informační systémy a služby
sociální péče – pečovatelská činnost
sociální péče – sociálněsprávní činnost

1

1

1


1

SOU Oselce

truhlář

1

SSOŠ ochrany osob a majetku

ochrana osob a majetku

1

SLŠ Žlutice

lesnictví

1

SOU Horní Bříza

keramik
elektrotechnická výroba

1
1

SZŠ Plzeň

zdravotnické lyceum
zdravotnický asistent

2
1

ISŠ živnostenská Plzeň

kadeřník

1

Gymnázium Plasy

gymnázium osmileté

1

 

 

Zápis do prvních tříd

Do prvních tříd ZŠ Kaznějov bylo zapsáno 53 žáků, zákonní zástupci 12 z nich požádali o odklad školní docházky. Ředitel školy žádostem vyhověl, a tak 1. 9. 2006 nastoupí do 1. tříd 41 žáků.

 

Akce základní školy

 V letošním školním roce se naši žáci zúčastnili řady soutěží vědomostních i sportovních. Mezi ně např. patřily olympiády z matematiky, českého a anglického jazyka, zeměpisu, biologie, fyziky i chemie. Nejlepším výsledkem bylo obsazení 3. místa v okresním kole a postup do krajského kola žákyně 9. třídy Markéty Krýslové v chemické olympiádě.

Školní výuka je doplňována činností kroužků. V tomto školním roce to byly míčové hry, sportovní hry, volejbal, zdravotní plavání, počítače, taneční kroužky, konverzace v anglickém jazyce logopedie a individuální logopedická péče.

Uskutečnily se i nejrůznější sportovní turnaje a žáci postoupili do okresních kol. Starší žáci obsadili 3. místo v okresním kole hokejbalu, okresním kole házené a v malé kopané. Starší žákyně obsadily 3. místo v okresním kole házené, mladší žáci tento přebor vyhráli. V okresním kole aerobiku se v kategorii starších žákyň umístila na 4. místě Michaela Schröpferová.

Taneční kroužky dosáhly na soutěžích pěkných výsledků. Naposledy v regionální soutěži DANCE CUP v Ústí nad Labem obsadily 2. a 3. místo.

V lednu proběhl lyžařský kurz pro žáky 7. tříd v Železné Rudě. Výuka na druhém stupni byla zpestřena řadou dalších akcí. Mezi ně patří například exkurze na horu Říp spojená s vědomostní soutěží pro 6. a 7. třídy, exkurze do Mariánské Týnice zaměřená na samostatné získávání informací o regionu pro 7. třídy, návštěva výukového pořadu Jeden svět v Západočeském muzeu v Plzni doplněná projekcí a besedou. Žáci 7. a 8. tříd navštívili čističku odpadních vod v Kaznějově, žáci 9. tříd Plzeňský pivovar a laboratoře Lékařské fakulty v Plzni.

Pro žáky 2. stupně byl uspořádán zájezd na představení DJKT „Zpívání v dešti“. Naši žáci se pravidelně zúčastňují poznávacího zájezdu do Anglie. Tradicí naší školy se staly i celoškolní výtvarné soutěže, jejichž výsledky po celý rok zpříjemňují a zkrášlují školní prostředí.

Plzeňská škola bojových umění Narama připravila seznámení se svou činností, děti viděly ukázky rozcvičky, tréninku i zápasu. Dobrovolníci si na vlastní kůži zkusili zápasit s mistryní světa v kikcboxu Martinou Jindrovou, která je žákyní 9.A naší školy. Titul mistryně světa získala již třikrát, letos byla vyhlášena nejlepší sportovkyní města Plzně za rok 2005 ve své věkové kategorii.

 

Výchovně-vzdělávací zájezd jihozápadní Anglie

Stejně jako v minulých dvou letech, tak i letos se ZŠ Kaznějov,Manětín, Plasy a 21.ZŠ Plzeň zúčastnily týdenního pobytu ve Velké Británii.Jelikož si mnozí žáci již teď zamilovali tuto krásnou zemi a navštěvují ji s námi pravidelně, proto je program vždy trochu jiný, aby i oni mohli pokaždé objevovat něco nového.

Naše letošní květnová výprava byla směřována na jihozápad Anglie a do Walesu. První zastávka probíhala v městečku Avebury, známém především svým kamenným kruhem. Je sice méně známý než Stonehenge, ale průměrem je největší ne britských ostrovech.“White horse“ byl již druhá kresba v krajině, vzniklá vyrytím do křídového podkladu, kterou jsme viděli. Hned poblíž této zvláštnosti nebylo možné přehlédnout Silbury Hill, největší hrobku v Evropě, vybudovanou zhruba před 5000 lety. Vyvrcholením prvního dne bylo samozřejmě předávání dětí do rodin v městečku Frome. Všichni nedočkavě vyhlíželi, kdo se na těch pár dní stane jejich novými rodiči. 

Následujícího dne nás čekala návštěva historického městečka Wells, které je známé především svou úchvatnou katedrálou. Hodně jsme očekávali od města s nejstarším klášterem

Glastonbury, opředeného mnoha pověstmi. Údajně je zde pohřben král Artuš se svou chotí Guineverou a ve studni je uložen Svatý Grál.I přes vydatný deštík se naše očekávání naplnila a den byl ukončen relaxací u moře v městečku Weston-super-Mare.

 

Během pobytu v rodinách udělají české děti vždycky náramně dobrý dojem. Chovají se velice slušně, kamarádsky a nezřídka slýcháme „Czech students-the best students“.

Cílem dalšího dne byly nejstarší anglické lázně vybudované Římany ve městě Bath.Po malé kolizi se stohlavým stádem krav ženoucích se po silnici, jsme pokračovali po impozantním mostě přes záliv největší britské řeky Severn do „brány Walesu“ městečka Chepstow se svým stejnojmenným středověkým hradem.Neméně zajímavá zastávka byla u zbytků bývalého významného opatství Tintern Abbey. Příjemným překvapením byla neplánovaná návštěva kouzelného, romantického zámečku Castell Coch, v jehož prostorách se každý z nás musel cítit jakoby se ocitl uprostřed pohádky o Popelce či Šípkové Růžence. Třešničkou na dortu pak byl největší hrad Walesu – Caerphilly, postavený ve 13. století pro hraběte z Gloucesteru.Snad žádný z kluků nenechal bez povšimnutí plně funkční repliky středověkých zbraní, rozmístěných v areálu tohoto obra mezi hrady.

Poslední ráno bylo ve znamení velkého balení a loučení. Jen výjimečně zůstalo některé oko suché. I oko anglického gentlemana uronilo slzu při loučení s miláčky, jakými jsou čeští školáčci. Vše hezké však někdy skončí a před námi byl přece ještě dlouho očekávaný Londýn.

Pan průvodce Melichar zde opět projevil své pedagogické schopnosti, když pomocí vhodně zvolených otázek vytvořil pro děti soutěž v londýnských muzeích, a tím všechny nenásilně přiměl k tomu, aby si poctivě prošli přírodovědné i vědeckotechnické muzeum.Vítězové pak měli radost ze získaných cen, a ani ostatní nepřišli zkrátka, protože jim bylo vráceno 13 liber za vstupy.Mohli tak ještě utratit zbylé peníze na tržišti v Covent Garden.No, a když dojdou peníze, je nejvyšší čas vrátit se domů.Teď se už můžeme těšit na další společné dobrodružství a doufat, že se vše podaří přinejmenším tak jako letos.

Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala panu starostovi Sýkorovi a zastupitelstvu Městského úřadu Kaznějov za poskytnutí příspěvku dětem , které se tohoto zájezdu zúčastnily.

Mgr. Radka Lavičková