Kaznějovský zpravodaj 1/2011

Kaznějovský zpravodaj 1/2011

V Kaznějovském zpravodaji 1/2011 - březen jsou stránky 8 - 9 (Ze základní školy) věnovány žákům a učitelům základní školy v Kaznějově.
Ke stažení: Kaznějovský zpravodaj 1/2011 březen

  

Nové studijní centrum „VŠEZNÁLEK“ v ZŠ Kaznějov

    Dne 10. 2. 2011 byla slavnostně otevřena nová učebna školy Školní studijní informační centrum – ŠSIC „Všeználek“, která vznikla modernizací bývalé Žákovské knihovny a Čítárny. Na opravu knihovny padlo kolem šesti set tisíc korun, rekonstrukci původních učeben a pořízení nového nábytku financovalo Město Kaznějov. Technické vybavení včetně výpočetní techniky, knižní fond, výukový software, vzdělávací hry, programová náplň i zabezpečení provozu ŠSIC je součástí projektu „Učení je skryté bohatství – inovace výuky na ZŠ Kaznějov“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky realizovaného v programu OP VK.
    Ve volném čase mimo vyučování zde mají všichni žáci školy možnost využívat počítače s připojením na internet, výukový software, pročítat zajímavé knihy a časopisy, zahrát si nejrůznější vzdělávací a logické hry. Výběr a zakoupení výukového softwaru je realizováno ve spolupráci celého realizačního týmu projektu. Učebna je současně integrována do výuky, je zde realizován kroužek pro vydávání nového školního časopisu Zkazky, který vede Mgr. Edita Beranová. Pro žáky školy jsou zde připravovány soutěže, zejména prestižní soutěž pro žáky 2. st. Žákovská odborná činnost „ŽOČ“, dále literární soutěž Prvotiny, výtvarná soutěž Káčko a fotografická soutěž Kukátko. Všechny tyto soutěže budou vyhlašovány opakovaně v každém novém školním roce. Učebna bude využívána i pro pořádání besed, přednášek, výstav apod. Na otevření učebny ŠSIC se přišlo podívat také několik hostů - zástupci Města Kaznějov, MěÚ Kralovice Odbor školství, ZŠ Třemošná, ZŠ Plasy a další, kteří měli příležitost seznámit se s výsledkem několikaměsíční práce realizačního týmu projektu.

    

Žákovská knihovna a čítárna 7. 5. 2009 • Školní studijní inf. centrum 2. 2. 2011

 

    Do inovované knihovny je pro potřeby žáků i pedagogů postupně doplňována literatura. Při výběru odborné literatury spolupracovali všichni pedagogové školy v rámci svých vyučovacích předmětů, výběr beletrie 1. st. zabezpečuje Mgr. Z. Havlenová, 2. st. Mgr. V. Vitoušová a Mgr. P. Kratochvílová.
    Seznámení jednotlivých tříd s centrem proběhlo 11. 2. 2011. Pravidelný provoz byl zahájen 21. 2. 2011, mimo výuku je učebna otevřena nejméně dvě hodiny denně. Návštěvnost žáků v ŠSIC mimo výuku předčila všechna naše očekávání, od otevření centra navštívilo ŠSIC již přes 200 žáků školy, kteří zde opakovaně strávili svůj volný čas a stále se sem rádi a s nadšením vracejí.
    Přání pedagogů školy je jediné - aby zájem žáků o využívání centra pokračoval i nadále a „Všeználek“ vytvořil všem žákům školy zázemí, které jim poskytne nejen možnost práce s informacemi, ale stane se skutečným centrem celé školní komunity, centrem „důvěry“, aby se tak naplnila vize projektu, kdy toto centrum splňuje definici centra dle UNESCA: „Školní studijní informační centrum (ŠSIC) je místem školy, v němž mohou žáci rozvíjet své klíčové kompetence díky volnému přístupu k informacím, účastí na programové náplni centra a sdílením sociálních zkušeností se spolužáky.
    Poděkování za výjimečnou podporu realizace grantového projektu patří vedení školy, řediteli školy Mgr. Jiřímu Henžlíkovi a zástupkyni ředitele Mgr. Miroslavě Vazačové, dále Bc. Daně Šofferové, která se významně podílela na inovaci školní knihovny na novou učebnu školy, všem pedagogům, kteří se podíleli na modernizaci knihovny, spolupracují na programové náplni centra a na úspěšné realizaci všech šesti klíčových aktivit projektu. Velké poděkování patří zřizovateli školy Městu Kaznějov za nadstandardní podporu školy, bez podpory města by nebylo možné projekt v této podobě realizovat. Zároveň velmi děkujeme vydavatelství Mladá fronta a.s. a firmě IKEA Česká republika s.r.o. Praha za podporu a štědrost při darování vybavení pro ZŠ Kaznějov.

Mgr. Hana Patrichiová

 

Den otevřených dveří

    Dne 13. ledna 2011 se na ZŠ v Kaznějově uskutečnil Den otevřených dveří. Od 15 hod. a ještě i od 16.00 hod. si rodiče budoucích prvňáčků mohli prohlédnout prostory zdejší školy, nahlédli do několika tříd I. a II. stupně i do družinových tříd.
    Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče byla otevřena také tělocvična a bazén, ve kterém si rodiče v zimním lednovém dnu pochvalovali teplíčko. Zastavili se také v jídelně, kde byli seznámeni s organizací při výdeji obědů. Během prohlídky byly rodičům zodpovězeny otázky týkající se nástupu jejich dětí do školy. Na otázky odpovídaly a celou školou rodiče prováděly paní učitelky z I. stupně, které mají s 1. třídou již několikaleté zkušenosti.

  

Mgr. Zdeňka Havlenová

 

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Kaznějov


    Dne 20.1.2011 proběhl na naší škole zápis žáků do 1. třídy.
    Pro celou akci bylo připraveno několik učeben. V první z nich rodiče své děti oficiálně přihlásili vyplněním důležitých dat. V dalších učebnách pak mohli budoucí prvňáčci prokázat své dovednosti i vědomosti, které získali v mateřské škole jako předpoklad pro vstup na školu základní.    K docházce bylo zapsáno celkem 50 nových žáků (11 dětí po odkladu a 39 nově zapsaných). Nízký počet rodičů žádá o vyšetření dětí v PPP, z toho několik zákonných zástupců již podalo žádost o odklad školní docházky. Na budoucí prvňáčky se těší celý kolektiv vyučujících Základní školy Kaznějov.

Mgr. V. Vitoušová

Ať žije karneval !!!

           Karnevalem jsme se 4. března v naší škole rozloučili s dlouhou zimou a teď se můžeme těšit na přicházející jaro! Všechny děti z 1. stupně zažily bláznivý rej masek v naší tělocvičně, kdy se takto poprvé sešly všechny třídy pohromadě. Byla to opravdu velká podívaná, ale také ten správný karnevalový šrumec. Nápaditost a šikovnost některých maminek a babiček, někdy dokonce tatínků je obdivuhodná. Při promenádě všech tříd jsme mohli obdivovat kouzelníky, princezny, víly, motýly, bezdomovce, miminko, kovboje, indiány a indiánky, piráty, klauny, černokněžníky, Spidermany, čerty, různé sportovce, strašidla, vodníky, kostry, rytíře, kočičky a pejsky, zajíčky, medvědy i jiné zástupce zvířecí říše, Ozáka z Combacku a jiné skvělé masky. Bylo opravdu na co se dívat, ale hudba nás nenechala dlouho v klidu a tak jsme se hned po prohlédnutí všech úžasných kostýmů vrhli do víru tance. Po malé taneční rozcvičce se všechny třídy naučily jednoduchý taneček a pak proběhla malá diskotéka, kterou jsme zakončili „Mašinkou“.

 

Mgr. Edita Beranová

Chemická olympiáda

    První únorový týden se na kaznějovské škole konalo okresní kolo chemické olympiády kategorie D. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 žáků ze 4 škol okresu Plzeň-sever (ZŠ Kaznějov, Nýřany, Kralovice a Manětín). Soutěžící během celého dopoledne změřili své znalosti v teoretickém testu a dovednosti ve dvou praktických úkolech. I přesto, že letošní kolo bylo značně náročné,podali všichni soutěžící velice dobré výkony. ZŠ Kaznějov reprezentoval David Klika z 9. ročníku a vcelkovém pořadí obsadil 3. místo. Druhé místo obsadil žák ZŠ Nýřany a vítězem se stal žák ZŠ Kralovice. Všichni výše jmenovaní postupují do krajského kola, které se uskuteční v měsíci dubnu v Plzni. 
   Děkuji Davidu Klikovi za vzornou reprezentaci školy a přeji mu mnoho úspěchů v krajském kole chemické olympiády.

Tomáš Korelus