Kaznějov na různých mapách

Kaznějov na různých mapách

Na webu Drobné památky
Databáze drobných památek České republiky

je stránka Kaple svatého Jana Nepomuckého v Kaznějově

Na této stránce je velké množství odkazů na různé mapy Kaznějova

 

Odkazy na polohu památky na různých mapách

Seznam odkazů na různé mapové servery zobrazující památku na různých současných i historických podkladech. Na některých mapách je památka vyznačena, u jiných to není technicky realizovatelné, památka je ve středu otevřené mapy.

Současné mapy
Mapy.cz Mapy.cz - turistická mapa | letecká mapa | letecká s fotkami
iKatastr Ikatastr se Základní mapou ČR - článek o Základní mapě ČR
Google Maps Google Mapy - letecký snímek
Shocart Turistické mapy Shocart
Tourmapy Tourmapy
Openstreetmaps OpenStreetMap
ČÚZK - mapa Katastru nemovitostí Mapa Katastru nemovitostí
ČÚZK - mapa Pozemkového katastru Mapa Katastru nemovitostí s podkladem Pozemkového katastru - článek o Pozemkovém katastru
Wanderreitkarte Wanderreitkarte - německá turistická mapa, zobrazuje drobné památky z OpenStreetMap databáze
3D mapa oblasti 3D mapa oblasti s vykreslenými stromy a budovami, může se déle načítat.

 

Historické mapy
Mapire - I. vojenské mapování První vojenské mapování - článek o Prvním vojenském mapování
Mapire - II. vojenské mapování Druhé vojenské mapování - článek o Druhém vojenském mapování
Mapire - III. vojenské mapování Třetí vojenské mapování (pozor nepřiblíží se na pozici) - článek o Třetím vojenském mapování
Historická letecká Historická letecká mapa z 50. let 20. století, pouze Plzeňský kraj, vyžaduje plugin Flash
ÚAZK Archiv ČÚZK s historickými mapami - článek o Stabilním katastru | o Topo S-1952 o topo 1 : 10 000

 

Nemapové zdroje dat
ČÚZK - katastr nemovitostí Katastr nemovitostí, číslo parcely (přibližné)
Mapit Mapit - správní rozdělení České republiky
Wiki články na mapě Články z České Wikipedie v mapě (v mnoha lokalitách nejsou články)
Get Direction Get Direction - informace o místě a převodník souřadnic
Geolocation Geolocation - fotky s volnými licencemi v okolí (z mnoha lokalit nejsou fotky)
Wikimedia Commons Wikipedia Commons - fotky v okolí (z mnoha lokalit nejsou fotky)
Flickr fotky Flickr - fotky v okolí (z mnoha lokalit nejsou fotky)
GPS Visualizer GPS Visualizer - aplikace pro vytváření map a konverzi mapových dat
Geocaching Schránky Geocachingu v okolí | Mapa schránek v okolí