Jazyky v Evropské unii

Jazyky v Evropské unii

     Evropská unie má 27 členských států a 23 úředních jazyků, které používá při své činnosti. Na těchto stránkách si můžete přečíst a poslechnout krátký text Evropané sjednocení v různorodosti ve 23 jazycích v podání tlumočníků z evropských institucí.

 

Čeština : Evropané sjednocení v různorodosti

Evropská unie (EU) je rodina demokratických evropských států, které se zavázaly spolupracovat v zájmu zachování míru a prosperity. Není to stát, jehož cílem by bylo nahradit státy současné, ale je více než jakákoli jiná mezinárodní organizace. EU je ve skutečnosti jedinečná. Její členské státy vytvořily společné instituce, na něž delegují část své suverenity tak, aby rozhodnutí o konkrétních otázkách společného zájmu bylo možné přijímat demokraticky na evropské úrovni.

Evropa je světadíl s mnoha různými tradicemi a jazyky, ale rovněž se společnými hodnotami. Evropská unie tyto hodnoty chrání. Podporuje spolupráci mezi národy Evropy, propaguje jednotu a současně chrání různorodost a dbá na to, aby přijímaná rozhodnutí byla co nejblíže občanům.

Ve stále nezávislejším světě 21. století bude pro každého občana Evropy stále důležitější spolupracovat s lidmi z jiných zemí v duchu otevřenosti, tolerance a solidarity.

 

Angličtina : Europeans united in diversity

The European Union (EU) is a family of democratic European countries, committed to working together for peace and prosperity. It is not a State intended to replace existing states, but it is more than just another international organisation. The EU is, in fact, unique. Its Member States have set up common institutions to which they delegate some of their sovereignty so that decisions on specific matters of joint interest can be made democratically at European level.

Europe is a continent with many different traditions and languages, but also with shared values. The EU defends these values. It fosters co-operation among the peoples of Europe, promoting unity while preserving diversity and ensuring that decisions are taken as close as possible to the citizens.

In the increasingly interdependent world of the 21st century, it will be even more necessary for every European citizen to co-operate with people from other countries in a spirit of curiosity, tolerance and solidarity.
 

Němčina : Die Europäer: in Vielfalt vereint

Die Europäische Union (EU) ist ein Zusammenschluss demokratischer europäischer Länder, die sich der Wahrung des Friedens und dem Streben nach Wohlstand verschrieben haben. Sie versteht sich nicht als ein neuer Staat, der an die Stelle bestehender Staaten tritt. Allerdings ist die Europäische Union auch mehr als alle sonstigen internationalen Organisationen. Die EU ist im Wortsinne einzigartig. Die Mitgliedstaaten der EU haben gemeinsame Organe eingerichtet. Teile ihrer einzelstaatlichen Souveränität haben sie diesen Organen übertragen, damit in bestimmten Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse auf europäischer Ebene demokratische Entscheidungen getroffen werden können.

Europa ist ein Kontinent mit vielen unterschiedlichen Traditionen und Sprachen, aber auch mit gemeinsamen Werten. Die EU verteidigt diese Werte. Sie fördert die Zusammenarbeit der Völker Europas, indem sie die Einheit unter Wahrung der Vielfalt stärkt und sicherstellt, dass Entscheidungen möglichst bürgernah getroffen werden.

In unserer zunehmend durch globale Verflechtungen gekennzeichneten Welt des 21. Jahrhunderts wird es für jeden europäischen Bürger immer unumgänglicher, mit Menschen aus anderen Ländern im Geist der Aufgeschlossenheit, Toleranz und Solidarität zusammenzuarbeiten.

 

Další jazyky (Klikněte na jazyk poslechu a přečtení textu v uvedeném jazyce)

Angličtina (English - en) • Bulharština (български - bg) • Čeština (cs) • Dánština (Dansk - da) • Estonština (eesti - et) • Finština (suomi - fi) • Francouzština (français - fr) • Irština (Gaeilge - ga) • Italština (italiano - it) • Litevština (lietuvių kalba - lt) • Lotyšština (latviešu valoda - lv) • Maďarština (magyar - hu) • Maltšina (malti - mt) • Němčina (Deutsch - de) • Nizozemština (Netherlands - nl) • Polština (polski - pl) • Portugalština (português - pt) • Rumunština (Română - ro)• Řečtina (Ελληνικά - el) • Slovenština (slovenčina - sk) • Slovinština (slovenščina - sl) • Španělština (español - es) • Švédština (svenska - sv)


Brožury ke stažení - Mnoho jazyků, jedna rodina (Jazyky v Evropské unii)
Many tongues, one family (Languages in the European Union) • European Commission, 2004 (EN) • Ke stažení ( pdf - 702 KB – 28 stran)
Viele Sprachen, eine einzige Familie  (Sprachen in der Europäischen Union) • Europäische Kommission, 2004 (DE) • Ke stažení (pdf – 604 KB – 28 stran)
De nombreuses langues, une seule famille (Les langues dans l’Union européenne) • Commission européenne , 2004 (FR) • Ke stažení (pdf – 1072 KB – 28 stran)

Další brožura : Languages takes you further (v jazycích Evropské unie: pdf – 660 KB – 24 stran) • Obálka: 2 strany (pdf – 2 strany)