Jazyková učebna s interaktivní tabulí

Jazyková učebna s interaktivní tabulí

    Na počátku listopadu 2009 se za finančního přispění MěÚ Kaznějov podařilo otevřít novou jazykovou učebnu vybavenou moderní informační technikou, a to včetně interaktivní tabule. V učebně je k dispozici 15 žákovských stolů s PC a další pracovní prostory určené právě k práci žáků s interaktivní tabulí.

 

     Část žáků může pracovat na počítačích - samostatně vyhledávají, třídí a vyhodnocují informace k zadaným tématům, další žáci pracují společně s učitelem, kdy při výuce využívají interaktivní tabuli.

     Tato učebna je určena zvláště pro výuku jazyků, ale je k dispozici i dalším učitelům odborných předmětů.

 

Prezentování prací žáků z AJ na interaktivní tabuli

 

Remarks of the web administrator :

London Underground is presented with photo of Prague Metro train on line B. Why ? Proper picture you can find below - Tube station with train

  

Useful links :

Tube - Transport for London - The official website of London Underground. Travel information, help with route planning, recruitment pages and general Tube news.
Wikepedia – London Undergroud