Jak se dělá školní časopis aneb školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis aneb školní časopisy pod lupou

Návodný a prakticky zaměřený text „Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou“ vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích za podpory pražské nadace OSF v dubnu 1998. V jeho obsahu se nachází naše vlastní i získané zkušenosti z vydávání časopisů na školách v letech 1991 - 1997. Pojmenováváme možné problémy, které je nutné při vydávání časopisu na škole řešit, uvádíme návody jak je řešit a předcházet jim. (Součástí oficiálně vydané publikace je rovněž dlouhý seznam desítek titulů školních časopisů, které v současnosti naše základní škola v Karviné vlastní. Nechybí rovněž ukázka celého školního časopisu.)
Jelikož mají časopisy vydávané na všech stupních škol svá specifika, s nimiž nemáme vlastní zkušenosti, je tato publikace zaměřena na vydávání časopisů na školách základních. Většina problémů i námětů v ní zmiňovaných je však totožná či dobře aplikovatelná i do škol středních a do jejich časopisů.