Jak probíhala Čertí školička ve 3. A - 5. 12. 2018

Jak probíhala Čertí školička ve 3. A - 5. 12. 2018

Jak probíhala Čertí školička ve 3. A?

 

    Ráno 5. 12. 2018 po příchodu do ZŠ Kaznějov bylo hned všem jasné, že dnes budou chodit čerti, neboť se po chodbách všude míhali samí malí čertíci (tu a tam i nějaký malý andílek). Když jsem přišla do třídy 3. A učit, bylo ve třídě zhasnuto a nikde žádní žáci. Po rozkoukání jsem zjistila, že jsem nepřišla do 3. A plné žáků, ale že jsem přišla do čertí třídy, kde se čertíci schovávali pod lavicemi. Po chvíli začali pomalu vylézat a posadili se hezky slušně do lavic. Všem to tak moc slušelo. Mnohým čertíkům na hlavách blikaly rohy červeným světýlkem. Tmou to bylo ještě umocněno. Nakonec jsem rozsvítila, abych si je všechny mohla pořádně prohlédnout. Skoro všichni byli rozcuchaní, začernění a černě oblečení. Tak čertíci, blllll, začneme „pracovat „-  fujtajbl, já vím, tohle slovo se vám moc nelíbí. Tak jinak – čertíci, bllll, začneme si hrát. To už je lepší. Nejdříve si vezmeme malování a čertíci, používejte všechny barvičky, ne jenom černou, té už máme dnes ve třídě hodně. Přitom si poslechneme pohádku o starším čertovi, který se jmenoval Trepifajksl, později byl přejmenován na Matěje, neboť jeho jméno nešlo vyslovovat a ani psát. A kdo se o Matěje staral? No přece rázná, ale hodná babka Plajznerka. Tak tiše, pohádka začíná……….

    Ale ale, kdo tady zase brblá? To ale nejde ze třídy, ale z chodby. Že by k nám šel někdo na návštěvu? Hlasy, blll, ale slábnou. To budou asi taky čerti. Pojďte, děti, zavoláme na ně: „Čerti, pojďte k nám!“ Ale co to? Školní zvonek ukončil vyučovací hodinu. Tak si dáme přestávku.

    Čertíci, honem zpátky do třídy. A za chvíli už nám někdo buší na dveře. Dveře se rozletěly a do třídy vtrhlo plno strašných čertů, rozběhli se po třídě a černili nás. Pak rozvážně přišel Mikuláš a s ním i andílek a tu je i nějaká gorila!? Co tu dělá? No, to ví asi jenom ona sama. Slova se ujal Mikuláš. Otevřel si svoji nebeskou knihu a začal povídat o každém žákovi. Ale čerti mu udělali čertovinu a v nebeské knize mu leccos popletli. Mikuláš se s touto čertovinou musel nakonec vypořádat a vše uvést na pravou míru. Pochváleným žákům dává andílek sladkosti. Sladkosti ale dostávají i všichni ostatní. Ale kromě sladkostí dostávají někteří i uhlí. Vše je povězeno, vše je rozdáno. Tak čerti, tak zase příští rok AHÓJJJJJ. Mikuláš i anděl odcházejí a za nimi letí rozlícení čerti (i naše gorila).

    A my po práci, vlastně hraní, si jdeme hrát dál. Náš Trepifajksl mezitím přišel o ocas i o rohy a stal se z něho pracovitý muž.
No a z nás se zítra zase stanou pracovití žáci, to slibujeme.

 

                                                                             Zapsala: Havlenová Zdeňka