Jak na EU - příručka pro pedagogy

Jak na EU - příručka pro pedagogy

Jak na EU? aneb příručka o Evropské unii pro pedagogy středních škol

• Příručka byla vytvořena jako zdroj informací pro efektivní výuku o Evropské unii na gymnáziích a odborných SŠ.
• Autoři: Martin Kovář a kolektiv, 2006, Protocol Service
Ke stažení: pdf – 1,3 MB – 133 stran 
• Projekt EU do škol (grant vlády 2006)
 

Z obsahu příručky
• Dějiny evropské integrace (Do Maastrichtské smlouvy)
• Současnost a budoucnost evropské integrace (Od Maastrichtské do Niceské smlouvy, diskuse kolem tzv. Ústavní smlouvy)
• Instituce a rozhodovací procesy v Evropské unii
• Česká republika a Evropská unie
• Informační politika vlády České republiky o Evropské unii
• Podpora regionálního rozvoje ze strany Evropské unie
• Evropská kultura a podpora vzdělanosti
• Grantová a vzdělávací politika Evropské unie
• Základní údaje o členských státech Evropské unie
• Významné osobnosti a pojmy Evropské unie