Jak funguje Evropská unie

Jak funguje Evropská unie

Jak funguje Evropská unie (Váš průvodce po institucích EU)
• Evropská komise , Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007 • Ke stažení (pdf – 3 MB – 52 stran)

   Evropská unie (EU) je jedinečná. Není federálním státem jako Spojené státy americké, neboť její členské státy zůstávají nezávislými suverénními národy. Stejně tak není pouze mezivládní organizaci jako Organizace spojených národů, neboť jistou část své suverenity členské státy sdílejí, a získávají tak mnohem větší kolektivní silu a vliv, než jaký by měly, pokud by jednaly samostatně.

   Svoji suverenitu sdíleji tím, že přijímají společná rozhodnuti prostřednictvím společných instituci, jako je Evropský parlament, který je volen občany EU, a Rada, která zastupuje národní vlády. Rozhoduji se na základě návrhů Evropské komise, jež zastupuje zájmy EU jako celku. Ale co každá z těchto instituci děla? Jak pracuji společně? Kdo je za co odpovědný?

   Tato brožurka odpovídá na tyto otázky jasným a jednoduchým způsobem. Podává rovněž stručný přehled agentur a dalších orgánů, které se podílejí na činnosti Evropské unie. Jejím cílem je nabídnout vám užitečného průvodce po rozhodovacím procesu v EU.


Obsah

 kapitola str. 
Úvod do Evropské unie 3
Smlouvy 5
Jakým způsobem přijímá EU rozhodnuti 7
Evropský parlament - hlas lidu 11
Rada Evropské unie - hlas členských států 15
Evropská komise - podpora společného zájmu 21
Soudní dvůr - prosazování práva 26
Evropský účetní dvůr - rozumné využití peněz 29
Evropský hospodářský a sociální výbor - hlas občanské společnosti 31
Výbor regionů – hlas regionálních a místních samospráv 33
Evropská investiční banka - financováni hospodářského rozvoje 35
Evropská centrální banka - řízení eura 37
Evropský veřejný ochránce práv - šetření vašich stížností 39
Evropský inspektor ochrany údajů - chrání vaše soukromí 41
Agentury 43