Internetový kurz zdravého životního stylu Hravě žij zdravě - září - prosinec 2013

Internetový kurz zdravého životního stylu Hravě žij zdravě - září - prosinec 2013

Internetový kurz zdravého životního stylu Hravě žij zdravě

 

V období  září-prosinec 2013 se všichni žáci 5. A  ZŠ Kaznějov aktivně zúčastnili sedmého ročníku internetového kurzu zdravého životního stylu nazvaného Hravě žij zdravě. V tomto období pravidelně každou středu plnili úkoly ve 4 navazujících lekcích. Za test v každé lekci získali body pro svou třídu podle úrovně svých znalostí. Kromě soutěžních úkolů žáci vyplňovali Deníček. Pro každou z lekcí byly generovány tři různě náročné dny, ke kterým žáci museli správně zaznamenat odpovídající příjem a výdej v daném dni. Správným řešitelům byly za každý den připsány cenné body. V soutěži uspěly ty třídy, které soutěž dokončily a které dosáhly nejvyššího bodového průměru na žáka. Soutěž byla oficiálně ukončena 31. 12. 2013 a v polovině ledna 2014 byly vyhlášeny výsledky kurzu a výherci. I když jsme se v průběhu kurzu dopustili několika chyb, způsobených zejména nezkušeností s touto soutěží, umístění na 6. pozici mezi pátými třídami, které soutěž  v  Plzeňském kraji dokončily, považuji za velký úspěch. Všem svým šikovným žákům a žákyním 5. A děkuji za aktivní a svědomitý přístup k této soutěži.

                                                                                    Mgr. Milena Mašková-třídní učitelka