Internetová video-databáze chemických pokusů - Jihočeská univerzita

Internetová video-databáze chemických pokusů - Jihočeská univerzita

Na katedře aplikované chemie Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity vznikla v Oddělení didaktiky chemie Internetová video-databáze chemických pokusů.

 


 

Databáze vznikla v rámci řešení diplomových prací studentek Pedagogické fakulty. Hlavními autory jsou RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D. a Ing. Eva Dadáková, Ph. D. Na projektu dále spolupracovali Ing. Miloslava Beránková a doc. Ing. Jiří Špička, CSc.


Databáze obsahuje

Efektní pokusy I 

Efektní pokusy II 

Efektní pokusy III     

Preparační cvičení z anorganické chemie

Organická chemie

Biochemie

Makromolekulární chemie

 

Kompletní databázi stahujte zde :

didaktika.part1  (velikost 700 MB)

didaktika.part2  (velikost 700 MB)

didaktika.part3  (velikost 700 MB)

didaktika.part4  (velikost 587 MB)

 

Je tvořena čtyřmi díly samorozbalitelného WinRAR archivu.