Informatika - školské odkazy

Informatika - školské odkazy

 


Obrázek webu Webové stránky

DUM RVP - Informační a komunikační technologie pro základní vzdělávání - digitální učební materiály na metodickém portálu RVP
(113 materiálů k 22.8.2011)

Články na metodickém portálu RVP
Základní vzdělávání - Informační a komunikační technologie

 

Digitální učební materiály na RVP - 1. stupeň

Tématické okruhy:

Digitální učební materiály na RVP - 2. stupeň

Tématické okruhy:

Odkazy Informační a komunikační technologie v základním vzdělávání na metodickém portálu RVP

Google - Informatika pro základní školy

velké množství odkazů na informační a komunikační technologie na základních školách a na specializované stránky základních škol