Informace o instalaci kamerového systému

 

Informace o instalaci kamerového systému
 

     Vedení školy oznamuje, že budova škola a její nejbližší okolí je střeženo v odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a v době školních prázdnin kamerovým systémem. Smyslem je monitorování veřejného prostranství za účelem prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti a ochrany majetku. Důvodem je opakované poškozování majetku školy (opakované ničení fasády školy, výtržnictví před budovou školy v odpoledních a nočních hodinách, opakované ničení vybavení a oplocení hřiště).  Proto jsme se rozhodli pro ochranu majetku správce před nahodilým útokem neznámého pachatele instalovat kamerový systém.

   
    Funkčnost systému z pohledu zákona č. 101/2000 Sb., je dle stávající situace (opakované ničení majetku zřizovatele školy) pomocí monitorování pláště budovy a bezprostředního okolí budovy školy zcela odůvodněná.

     
    Dle zákona č. 101/2000 Sb., § 5 odst. 2 písm. e) bude provozování kamerového systému nastaveno tak, aby minimálně narušovalo soukromí osob (umístění kamer, úhel záběru, jasně stanoven časový rámec pro uchování informací). Monitorování kamerovým systémem bude probíhat pouze v době, kdy se v daném prostoru nemají pohybovat žádné osoby (tj. mimo dobu vyučování, o víkendech a v době prázdnin). Uchování záznamů bude pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tato doba je stanovena tak, aby incident zaznamenaný kamerou bylo možno prošetřit a zajistit předání nezbytných informací k vyšetření příslušným orgánům (den následující po zjištění bezpečnostního incidentu, v době víkendu a prázdnin nejpozději třetí den po incidentu).
 


Mgr. Hana Patrichiová