Informace k projektu Ovoce do škol

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAZNĚJOV, OKRES PLZEŇ-SEVER,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SE SÍDLEM ŠKOLNÍ 479, 331 51 KAZNĚJOV

 

Ovoce do škol

 

    Projekt „Ovoce do škol“ byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské unie. Naše škola se tohoto projektu účastní již od jeho zahájení.

    Základním cílem celého projektu „Ovoce do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až pátých ročníků základních škol.

    Projekt Ovoce do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy.                                              

Organizátorkou projektu na ZŠ Kaznějov je Mgr. Eva Šimlová.DOPROVODNÁ OPATŘENÍ K PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL


1. - 2. ročník

Modelování různých druhů ovoce a zeleniny. Týden zdravé svačiny – seznámit žáky nenásilnou formou se zdravým stravováním, hygienickými návyky.


3. ročník

Informovat žáky o důležitosti konzumace ovoce a zeleniny, o správné výživě. Skladba jídelníčku. Seznámit s druhy ovoce a zeleniny, původem různých druhů ovoce a zeleniny.

V hodinách výtvarné výchovy využít tematiku ovoce a zeleniny.

 

4. - 5. ročník

 

Přednášky na téma péče o zdraví, správná výživa, skladba jídelníčku.

Pravidla zpracování a konzumace ovoce a zeleniny (hygienická pravidla, posuzování kvality ovoce a zeleniny). Praktické dovednosti – příprava zeleninového nebo ovocného salátu

 

1. - 5. ročník

Vést žáky ke konzumaci ovoce a zeleniny, ovlivnit formování žákovy osobnosti v oblasti zdravého životního stylu. Úprava stravovacích návyků dětí, výběr vhodných potravin a nápojů. Uvědomování si nezbytnosti přijímat optimální množství potravin. Pohybové aktivity jako součást zdravého životního stylu. Ochrana a péči o životní prostředí.


Doprovodná opatření jsou plněna během celého školního roku v rámci vhodných vyučovacích předmětů.