Identifikace základní školy

Identifikace základní školy
Základní škola Kaznějov, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace

I d e n t i f i k a c e    ZŠ

Zařazení do sítě škol:

 - s účinností od 23.3.1996 - č.j.490/95-006-002

 - s účinností od 1.5.1999 – č.j.490/95-006

 - s účinností od 1.1.2000   - č.j.854/99

 - s účinností od od 1.1.2001   - č.j.21 067/01-21

 - s účinností od 1.1.2003   - č.j.31 158/02-21

Název školy: „ Základní škola Kaznějov , okres Plzeň-sever“ 

 

Identifikátor zařízení: 600 071 332

 

Adresa:   331 51 Kaznějov , Školní ulice 479

Právní forma :    příspěvková organizace

Zřizovatel:    Město Kaznějov

Škola sdružuje:

1.    Základní škola…kapacita 540 žáků…IZO: 102 328 207

2.    Školní družina…kapacita 50 žáků…..IZO: 115 600 353

3.    Jídelna ZŠ……...kapacita 750 žáků….IZO: 102 764 590

IČO : 606 110 14

 

DIČ : CZ 606 110 14

Bankovní spojení:

ČOB 181414797/0300

ČOB 181988045/0300 – FKSP