Hodnocení keramického kroužku za 1. pololetí 2013

Hodnocení keramického kroužku za 1. pololetí 2013

Hodnocení keramického kroužku
bylo publikováno ve školním časopise ZKAZKY č. 9/2013 - červen na stranách 32 a 33