Exkurze žáků 7. B do Plas – 13. 6. 2017

Exkurze žáků 7. B do Plas – 13. 6. 2017

Exkurze žáků 7. B do Plas – 13. 6. 2017

 

    V úterý 13. 6. 2017 navštívili žáci 7. B klášter Plasy. Byli nejprve rozděleni do dvojic a pomocí plánku
a indicií měli sami procházet konvent a rozluštit jaký poklad mniši na konci 18. století v Plasích ukryli. Rozluštili, že jím byla socha Ježíše Krista ze zlata. Následně se podívali k vodnímu a základovému systému konventu a s baterkami a helmami procházeli vzdušníkový systém chodeb. 

    Poté jsme navštívili Muzeum těžby borové smoly v Lomanech.