Exkurze žáků 6. třídy na výstavu stavebnice Merkur v Muzeu města Cheb - 9. května 2013

Exkurze žáků 6. třídy na výstavu stavebnice Merkur v Muzeu města Cheb - 9. května 2013

     V rámci 3.KA Grantového projektu „Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov“ se ve čtvrtek 9. 5. 2013 uskutečnila exkurze žáků 6. třídy do Chebu na výstavu stavebnice Merkur v Muzeu města Cheb pod vedením Mgr. Naděždy Pluhařové a Mgr. Tomáše Koreluse.

     Doprava byla v letošním školním roce uhrazena v rámci grantového projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

     V dopoledních hodinách žáci 6. třídy navštívili město Cheb, především Muzeum města. Byli upozornění na stavební architekturu města Cheb, na historické kupecké domy „Špalíček“, na  novodobou architekturu v ulici Svobody.

     Při prohlídce Muzea žáci byli seznámeni mimo jiné také s technickými exponáty muzea, s historií podniků na Chebsku – s bývalou výrobou kol Eska Cheb, výrobou hudebních nástrojů – housle v Lubech u Chebu, dechové nástroje v Kraslicích, s již zaniklou výrobou rukavic v Aši. V expozici o lázeňství je průvodce upozornil na profese, které se uplatní v této oblasti.


     Poté si žáci mohli i sestavit jednoduché modely. 

 


     Výstava je zaujala, o čemž svědčí i jejich zápis do návštěvní knihy výstavy.


Zpracovala: Mgr. Naděžda Pluhařová