Exkurze žáků 5. tříd: Národní technické muzeum Praha - výstava Merkur, expozice dopravních prostředků - 2. května 2013

Exkurze žáků 5. tříd: Národní technické muzeum Praha - výstava Merkur, expozice dopravních prostředků - 2. května 2013

V rámci Grantového projektu „Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov“, reg.č.  CZ.1.07/1.1.30/01.0021 se ve čtvrtek 2. 5. 2013 uskutečnila exkurze do Prahy. V dopolední části žáci 5. tříd pod vedením Mgr. Pavly Záturové  a Mgr. Ivy Zelenkové navštívili NTM v Praze (3. KA), odpoledne Planetárium (2. KA)

 

Doprava a vstupné do jednoho objektu byla v letošním školním roce uhrazena v rámci grantového projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 

První zastávka při exkurzi 5. ročníků bylo Národní technické muzeum v Praze.

 

Prohlídku jsme začali v  nejatraktivnější  expozici dopravy. Expozice ukazuje celý historický vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké a lodní dopravy a dále pak i úseky z dějin železniční dopravy a vývoje hasičské techniky na území České republiky, a to jak stroji u nás vyrobenými, tak i dovezenými ze zahraničí.


 

I další expozice byly pro žáky velmi zajímavé a přínosné. Žáci si zde mohli udělat představu o různých technických oborech. S technikou se zde seznámili zábavnou formou. Chlapcům se líbila výstava stavebnice Merkur, kde si mohli prohlédnout, co vše lze ze stavebnice postavit. Sami si také práci s Merkurem vyzkoušeli.

Dívky zaujala výstava domácích spotřebičů a pomocníků od dávných dob až do současnosti.

Nezapomněli jsme si prohlédnout i další expozice – tiskařství, fotografie, architektura a design.

 

 

Exkurze splnila svůj výchovně – vzdělávací význam.

Zpracovala: Mgr. Pavla Záturová