Exkurze žáků 5. tříd do planetária v Plzni - 6. prosince 2013

Exkurze žáků 5. tříd do planetária v Plzni - 6. prosince 2013

4. 11. 2013 bylo v Plzni v rámci science centra Techmania otevřeno první 3D planetárium v České republice. Svým návštěvníkům nabízí řadu populárně-vzdělávacích filmů a dalších zajímavých exponátů.

Žáci 5. tříd naší školy se 6. 12. 2013 zúčastnili v rámci projektu Využívání nových metod a forem práce v přírodovědných předmětech prohlídky planetária a jeho expozic. Žáci s nadšením sledovali promítání filmů Obloha nad Plzní a Země, Měsíc a Slunce, kde se dozvěděli, proč Slunce vychází a zapadá, jak vznikají fáze Měsíce nebo co je solární energie. Poznatky o vesmíru, které se děti dozvěděly při výuce, si mohly ověřit na vlastní oči v panoramatické projekci na kulovou plochu.

Po zhlédnutí filmů měli žáci dostatek času, aby se věnovali 27 exponátům, které jim přiblížily blízký i vzdálený vesmír. Vyzkoušeli si vodíkovou raketu, gyroskop nebo skafandr, zjistili, jak vypadá vnitřek Země a Slunce nebo co se děje v nitru sopek. Mohli dotykem ovládat dvoumetrový interaktivní globus a pozorovat na něm bouřící tornáda, zemětřesení nebo proměny Země v čase. Všechny exponáty si děti vyzkoušely prakticky a u každého z nich se nejen pobavily, ale hlavně poučily o přírodních zákonech.

Návštěva planetária se dětem velmi líbila, protože se hravou formou dozvěděly velké množství nových zajímavých poznatků o vesmíru.


Dole najdete fotogalerii s 15 obrázky.

Klepnutím na libovolný snímek v náhledu fotogalerie si ji otevřete a fotky si můžete prohlédnout.

Fotogalerie: Exkurze žáků 5. tříd do planetária v Plzni - 6. prosince 2013