Exkurze v třídírně odpadů v Černošíně - 1.11.2016

Exkurze v třídírně odpadů v Černošíně - 1.11.2016

Nevíte, jak třídit odpady? Páťáci vám poradí…

     

    Co se děje s tříděným odpadem z kontejnerů? Jak správně třídit? Má význam třídit odpad? Odpovědi na tyto otázky se dozvěděli žáci pátých tříd 1. listopadu 2016 na exkurzi v rámci udržitelnosti Grantového projektu“Učení je skryté bohatství - inovace výuky ZŠ Kaznějov“ v oblasti EVVO v třídírně odpadů v Černošíně. Výukové a školicí centrum v Černošíně je unikátní zařízení, v jehož areálu se nachází jak provozy, ve kterých se zpracovává komunální odpad, tak i školicí středisko. Dozvěděli jsme se o kompletním systému správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech. Oknem jsme pozorovali přímo provoz dotřiďovací linky odpadů. Venkovní naučná stezka nás provedla kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky, kde je z jímaného skládkového plynu vyráběna elektrická energie. Stezka je lemována informačními panely, na kterých jsou vyobrazeny „cesty“ odpadů, které jsou vytříděny z domovního odpadu, jejich zpracování a následné využití.

     Smyslem je v praxi ukázat, co se děje s odpady, když nejsou tříděny, a současně ukázat, co se děje s odpady, když je s nimi správně nakládáno, to znamená, když jsou správně tříděny do kontejnerů nebo odkládány ve sběrných dvorech. Ten, kdo se této exkurze zúčastnil, si určitě už nikdy nebude klást otázku „Má třídění odpadů význam?“

 

Eva Šimlová