Exkurze – třídírna odpadů v Černošíně – 15. září 2014

Exkurze – třídírna odpadů v Černošíně – 15. září 2014

     V rámci udržitelnosti Grantového projektu„UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“ v oblasti EVVO (5. klíčová aktivita) se v pondělí 15.9.2014  žáci pátých ročníků zúčastnili odborné exkurze do třídírny odpadů v Černošíně. Dohled nad žáky vykonávaly třídní učitelky Mgr. Eva Šimlová a Mgr.Vlasta Rubášová..

      V areálu se nachází jak provozy, kde je nakládáno s komunálními odpady, tak i školicí středisko.

     Účastníci exkurze nejprve dostali od odborně vyškoleného lektora teoretické informace o kompletním systému správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech. Při prohlídce pak mohli pozorovat přímo provoz dotřiďovací linky odpadů. Žáci se seznámili s „cestou“ odpadů, které jsou vytříděny z domovního odpadu, co se s nimi dále děje a jak jsou následně využívány. V rámci praktické části exkurze procházeli žáci naučnou stezkou odpadů. Stezka je lemována informačními panely, na kterých jsou působivou formou vyobrazeny "cesty" odpadů, které jsou vytříděny z domovního odpadu. Stezka prochází kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky, kde je z jímaného skládkového plynu vyráběna elektrická energie.

     Smyslem je v praxi ukázat, co se děje s odpady, když nejsou tříděny a jsou odkládány pouze do sběrných nádob, a současně ukázat, co se děje s odpady, když je s nimi správně nakládáno, to znamená, když jsou správně tříděny do kontejnerů nebo odkládány ve sběrných dvorech odpadů.

   
 Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Klepnutím na libovolný náhled obrázku se fotogalerie otevře a fotografie si můžete prohlédnout ve vyšším rozlišení.

 

Zpracovala: Mgr. Eva Šimlová

Fotografie: Mgr. Vlasta Rubášová

 

Fotogalerie: Exkurze – třídírna odpadů v Černošíně – 15. září 2014