Exkurze do Techmánia science centra v Plzni - 18. 6. 2018

Exkurze do Techmánia science centra v Plzni - 18. 6. 2018

Exkurze do Techmánia science centra v Plzni


    Naše škola zakoupila v květnu 2018 paušální vstupenku pro naši školu do tohoto známého populárně naučného centra. Za vstupné 50,-Kč žáci mohou navštívit expozice Planetária, vlastní Techmánie, mohou zhlédnout filmy v Planetáriu, v 3D Cinema, komentované pořady probíhající na Science On Sphere, absolvovat vzdělávací programy až do konce ledna 2019. V červnu expozice navštívilo již 7 tříd, další za toto výhodné vstupné pojedou do Techmánie na podzim školního roku 2018/19.

    Fotografie jsou z exkurze ze dne 18.6., kdy žáci VI.A, VI.B a VIII.A absolvovali celodenní vzdělávací exkurzi do Techmánie. Žáci šestých ročníků zhlédli 3D film Jsme vetřelci, a žáci VIII.A 2D film Astronaut. Ve volně přístupných expozicích se pak prakticky mohli seznámit například s řadou fyzikálních zákonitostí, s ukázkami přírodních jevů.