Ewa.cz – katalog odkazů využitelných pro vzdělávání

Ewa.cz – katalog odkazů využitelných pro vzdělávání

Ewa.cz

KATALOG ODKAZŮ VYUŽITELNÝCH PRO VZDĚLÁVÁNÍ
Číslo v závorce udává počet zařazených odkazů v sekci a podsekcích - stav ke dni 4.2.2011

WWW STRANY  (2042)

E-learning (28) 
Ekonomika, podnikání a řízení (57) 
Encyklopedie (30) 
Estetika a umění (38) 
Informatika a práce s počítačem (569) 
Jazyky (244) 
Matematika, fyzika a technika (205) 
Příroda a životní prostředí (541) 
Software pro vzdělávání (20) 
Společnost, historie, člověk (95) 
Studium v zahraničí (11) 
Školství, pedagogika a vyučování (23) 
Užiteční pomocníci (56) 
Veřejná správa a právo, EU (39)
Základní škola (1.stupeň) (9) 
Zemědělství a lesnictví (581)

 ON-LINE DIKTÁTY (150)
 ON-LINE TESTY (990)

Anglický jazyk - testy (642) 
Autoškola - testy (55) 
Biologie - testy (31)
Český jazyk - testy (45) 
Ekologie - testy (9) 
Ekonomika - testy (7) 
Francouzský jazyk - testy (4) 
Geologie - testy (15) 
Historie - testy (13) 
Chemie - testy (26) 
Informatika - testy (48) 
Italský jazyk - testy (3) 
Matematika, fyzika - testy (17) 
Německý jazyk - testy (96) 
Španělský jazyk - testy (10) 
Zeměpis - testy (71)