Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv

 


Stručný popis činnosti Evropského veřejného ochránce práv

Na první pohled (Dvoustránkový leták - Stáhnout tuto publikaci ve formátu PDF (560KB) )

Mohl by Vám pomoci ? (4 strany - Stáhnout tuto publikaci ve formátu PDF (127KB) )

Evropským veřejným ochráncem práv je P. Nikiforos Diamandouros, bývalý řecký národní veřejný ochránce práv. Byl zvolen Evropským parlamentem a funkci vykonává od 1. dubna 2003. Parlament zvolil prvního evropského veřejného ochránce práv v roce 1995.

Evropský veřejný ochránce práv šetří stížnosti proti orgánům a institucím Evropské unie (EU). Veřejnému ochránci práv můžete podat stížnost na nesprávný úřední postup těchto orgánů a institucí.

Veřejný ochránce práv nemůže šetřit stížnosti proti státním, regionálním nebo místním správním úřadům členských států, a to ani v případě stížností týkajících se záležitostí EU. Mnohé z těchto stížností by mohly být adresovány vnitrostátním nebo regionálním veřejným ochráncům práv a nebo petičním výborům vnitrostátních nebo regionálních parlamentů. Kontaktní údaje všech vnitrostátních a regionálních veřejných ochránců práv a petičních výborů v EU jsou k dispozici na webových stránkách evropského veřejného ochránce práv: https://www.ombudsman.europa.eu

Ke stažení

Co pro Vás může udělat evropský veřejný ochránce práv ?
Stáhnout tuto publikaci ve formátu PDF (605KB) - 40 stran