Evropská unie pro studenty

Evropská unie pro studenty

Evropská unie pro studenty 
• Institut Evropské demokracie (R. Perlin - editor, Praha 2005)
• Ke stažení - pdf -  36 stran
 

Evropská unie pro studenty


1
Obsah - 4

2 Přehled základních pojmů - 5

3 Historie EU - 6

4 Evropský parlament - 8

   4.1 Složení EP - 8
   4.2 Historie a pravomoci EP – 8
   4.3 Vliv a význam EP – 8
   4.4 Vedení
– způsob práce – 9
   4.5 Sídlo a zaměstnanci – 9
   4.6 Problémy
– peníze a demokratický defici - 9

5 Rada Evropské unie - 10

   5.1 Rada Evropské unie - 10
   5.2 Jaké jsou funkce Rady? - 10
   5.3 Jak Rada Evropské unie pracuje?- 10

6 Evropská komise - 12

   6.1 Historie Evropské komise – 12
   6.2 Význam EK vzrostl diky - 12

   6.3 Modely (funkce a podoby) Evropské komise - 12
   6.4 Rozdií mezi nařízeními a regulativy - 12
   6.5 Vztah Evropské komise a Evropského parlamentu - 12
   6.6 Struktura komise – 13
   6.7 Přehled komisařů EK 2004
– 2009 – 13

7
Politiky EU - 14

   7.1 Společná zemědělská politika - 14
   7.2 Společná regionální politika - 16
   7.3 Společná zahraniční a bezpečnostní politika -18
   7.4 Společná dopravní politika - 18
   7.5 Společná obchodní politika - 18
   7.6 Politika ochrany životního prostředí - 19
   7.7 Politika na ochranu spotřebitele - 19
   7.8 Další společné politiky - 19

8 Evropská ústavní smlouva - 20

   8.1 Vznik Evropské ústavní smlouvy - 20
   8.2 Obsah evropské ústavy - 21
   8.3 Budoucnost Evropy - 22

9 Evropský soudní dvůr - 24

   9.1 Složeni soudního dvora - 24
   9.2 Soud prvního stupně - 25

10 Evropa regionů - 26

    10.1 Výbor regionů - 26
    10.2 Euroregiony - 26

11 Evropa studentů - 28

     11.1 Co lze dělat během středoškolského a vysokoškolského studia - 28
    11.2 Co po studiu - 28
    11.3 Práce pro EU - 29

12 Mýty o Evropské unii - 30

     12.1 Zdražování - 30
     12.2 Velikost a zakřivení banánů, okurek, jablek apod.  - 30
     12.3 Pouliční osvětlení - 30
     12.4 Záchodová prkénka - 30
     12.5 Včelí úly - 30
     12.6 Hotová jídla v restauracích - 31
     12.7 Olomoucké tvarůžky – 31
     12.8 Šipky na silnicích - 31

     12.9 Daně - 31
     12.10 Proti královniným psům - 31
     12.11 O všem budou rozhodovat anonymní, nevolení bruselští byrokrati - 31
     12.12 Zlovolná bruselská byrokracie - 31
     12.13 Dětská hřiště - 31

13 Webové stránky - 32

     13.1 Klíčové stránky o Evropské unii - 32
     13.2 Další odkazy - 32