Evropská noc vědců v Plasích - 30. 9. 2016

Evropská noc vědců v Plasích - 30. 9. 2016

Evropská noc vědců v Plasích - 30.9.2016

 

V pátek 30. 9. 2016 se naše škola spolupodílela na pořádání Evropské noci vědců v Plasích, kterou organizovala Západočeská pobočka České astronomické společnosti společně s Centrem stavitelského dědictví Plasy NTM, městem Plasy a dalšími partnery. Akce probíhala před budovou Centra stavitelského dědictví.

Naši ZŠ Kaznějov vzorně reprezentovali žáci 9. ročníků: Adam Knedlhans, Radim Pešek, František Dobrý, Matěj Mareš, Tomáš Jánský a Jan Náhlovský. Pod vedením svých pedagogů Mgr. Tomáše Koreluse a Mgr. Anny Divišové předváděli praktické pokusy z chemie a fyziky. Řadu pokusů si mohli návštěvníci sami vyzkoušet. Na dalším stanovišti ZŠ Kaznějov se návštěvníci Noci vědců mohli seznámit s měřicími přístroji PASCO, kde o práci se sondami informoval Mgr. Vladimír Mudra a Mgr. Naděžda Pluhařová. Především děti z řad návštěvníků se ochotně zapojovaly do připravených aktivit a pokusů.

Kromě naší školy připravili ukázkové experimenty také pedagogové se svými žáky ze ZŠ Plasy, ZŠ Kralovice, Gymnázia a SOŠ Plasy, dále pak PF ZČU v Plzni a Centrum stavitelského dědictví Plasy. Návštěvníci si mohli vyslechnout odborné přednášky v přednáškovém Santiniho sále, mohli pozorovat dalekohledy různé objekty a na instalovaných panelech si přečíst mnoho zajímavých informací.

 

26 fotografií z této akce najdete ve fotogalerii


Více informací o této akci najdete na: https://www.astro.zcu.cz/cs/clanky/clanek/314/.