Evropská komise

Evropská komise

Komise je nezávislá na vnitrostátních vládách. Jejím úkolem je zastupovat a bránit zájmy EU jako celku. Sestavuje návrhy nových evropských právních předpisů, které předkládá Evropskému parlamentu a Radě.

Je také výkonnou složkou EU – tj. odpovídá za provádění rozhodnutí Parlamentu a Rady. To znamená řízení každodenních činností Evropské unie: provádění jejích politik, řízení jejích programů a vydávání jejích finančních prostředků.

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU.

Co znamená pojem Komise?
Komisi tvoří 27 žen a mužů — po jednom z každé země EU.

Pojem „Komise“ se používá ve dvou významech. Zaprvé označuje skupinu mužů a žen – po jednom z každé země EU – jmenovaných k tomu, aby tento orgán řídili a přijímali jeho rozhodnutí. Zadruhé se pojem „Komise“ vztahuje k samotnému orgánu a k jeho zaměstnancům.

Neformálně jsou členové Komise nazýváni „komisaři“. Všichni ve svých zemích zastávali politické funkce a mnozí z nich působili jako ministři, avšak jako členové Komise musejí jednat v zájmu Unie jako celku a nesmějí od vnitrostátních vlád přijímat žádné pokyny.

Nová Komise je jmenována každých pět let do šesti měsíců po volbách do Evropského parlamentu. Postup je následující:

Vlády členských států se navzájem dohodnou, koho navrhnou jako nového předsedu Komise.

Navrženého předsedu Komise následovně schválí Parlament.

Navržený předseda Komise si po projednání s vládami členských států vybere ostatní členy Komise.

Rada schválí seznam nominovaných členů kvalifikovanou většinou a předloží ho Evropskému parlamentu ke schválení.

Parlament následně vede pohovor s každým nominovaným členem a hlasuje o svém stanovisku ohledně celé Komise.

Poté, co Parlament na základě hlasování schválí stanovisko, Rada kvalifikovanou většinou oficiálně jmenuje novou Komisi.

Funkční období současné Komise trvá do 31. října 2009. Jejím předsedou je José Manuel Barroso z Portugalska.

Komise je politicky odpovědná Parlamentu, který má právo podat návrh na vyslovení nedůvěry a Komisi odvolat. Jednotliví členové Komise musejí podat rezignaci, jsou-li k tomu předsedou vyzváni a pokud to ostatní komisaři schválí.

Komise se účastní všech zasedání Parlamentu, kde musí objasňovat a obhajovat svou politickou činnost. Pravidelně také odpovídá na písemné a ústní dotazy členů Parlamentu.

Každodenní práci Komise vykonávají administrativní úředníci, odborníci, překladatelé, tlumočníci a pracovníci sekretariátů. Jedná se přibližně o 23 000 evropských úředníků. Možná se to zdá hodně, ve skutečnosti je to však méně, než je počet pracovníků zaměstnaných městskou radou středně velkého města v Evropě. 

Ve službách evropských občanů - Co pro vás dělá Evropská komise – brožura ke stažení (pdf – 415 KB - 28 stran)

 

Kdo je kdo 

•  Předseda (EN - President José Manuel Barroso) - José Manuel Barroso ve funkci předsedy Evropské komise je hlavou výkonné moci EU
• Komisaři a komisařky - Komise 2010-2014  

Komisař za Českou republiku - Štefan Füle - portfolio rozšíření a politika sousedství
  

Zastoupení Evropské komise v ČR
Evropská komise – Evropská unie v ČR (Zastoupení Evropské komise v ČR) -https://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm 
 

 

Struktura serveru

Hlavní stránka
Novinky : Podle dataPodle předmětuKalendářO čem se píšeTýden v Evropě
Česká republika v EU : Evropské zprávy z domovaMožnosti financováníEuroregiony v ČR
Já a EU : Práce v EUStudium v EUCestování v EUPodnikání v EUOchrana spotřebitelů
Fakta o EU : HistorieInstitucePolitikyČlenské státyKandidátské zeměRozpočetSmlouvy a právoSymboly EUMýty o EUSpolečná měna euro
Tiskové centrum : Tiskové zprávyFotogalerieNávštěvy komisařůProjevy představitelů EU
Zdroje informací : Co nového na stránkách?Informační střediskaPtejte se!PublikacePrůzkumy veřejného míněníSlovník pojmůOdkazy
Váš hlas v EU

 

Poslední aktualizace stránky : 4. ledna 2011