Jazyky a Evropa

Jazyky a Evropa

Jazyky a Evropa - specializovaný portál o jazycích Evropské unie

• Sekce Jazykové technologie: PolitikyČinnostiFinancováníKnihovničkaSlužbyNovinky
• Sdělení o mnohojazyčnosti: 22.listopadu 2005 potvrdila Evropská komise pod heslem: „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“ svůj závazek mnohojazyčnosti a přijala Sdělení o mnohojazyčnosti: Tisková zpráva (včetně oznámení o uvedení portálu Evropa a jazyky do provozu) + Úplné sdělení Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost KOM(2005) 546  v češtině (pdf – 1,1 MB – 31 stran)

Výuka jazyků v raném věku – nová studie EU dospěla k závěru, že studium jazyků v raném věku může být pro děti velmi přínosné.
• The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to very young learners - Languages for the children of Europe (Published Research, Good Practice & Main Principles). European Commission, October 2006
• Ke stažení: Celá zpráva (pdf – 1,2 MB – 196 stran - v angličtině) • Shrnutí studie (pdf – 426 KB – 6 stran - v angličtině)