Europeana - Historie, kultura a umění v digitální podobě

Europeana - Historie, kultura a umění v digitální podobě

Unikátní projekt EU : EU zpřístupnila prostřednictvím digitální knihovny kulturní poklady na portálu EUROPEANAhttps://www.europeana.eu/portal/
• Při návštěvě nové digitální knihovny EU si na své obrazovce můžete prohlédnout nevídané skvosty v podobě historických dokumentů, vzácných a cenných rukopisů a dalších výjimečných kulturních artefaktů.
 

Informace
 

Stránky Europeana jsou ambiciózním projektem, prostřednictvím kterého se Evropa chce pochlubit svou historií, uměním a vědeckými objevy. Na tři miliony objektů - obrazů, textů, zvukových nahrávek a videozáznamů – bylo 20. listopadu 2008 zpřístupněno online a další miliony budou brzy následovat.

Patří mezi ně například partitura Beethovenovy deváté symfonie, francouzská Deklarace lidských práv z roku 1789, anglická Magna Charta, Dantova Božská komedie a Gutenbergova Bible.

Stránky Europeana umožňují návštěvníkům jednoduchým způsobem prohledávat tisíce digitalizovaných sbírek z evropských muzeí, knihoven, národních archivů a archivů audiovizuálních materiálů. Své sbírky poskytl například pařížský Louvre, Rijksmuseum v Amsterdamu a Britské muzeum v Londýně. Pouze francouzský Národní audiovizuální institut dodal 80 000 nahrávek z 20. století, včetně prvních filmových záznamů pořízených na francouzských válečných bojištích v roce 1914.

„Dostali jsme daleko více, než jsme žádali," uvedl John Purday, který se na projektu podílí. „Chtěli jsme dva miliony a dostali jsme tři.“ Zadáte-li do vyhledávání heslo „Mozart“, najdete 1 000 záznamů, včetně partitur, dopisů a záznamů jeho skladeb.

Stránky jsou k dispozici v 23 jazycích, jsou zdarma a nevztahují se na ně autorská práva, takže veškerý materiál si kdokoli smí pro osobní potřebu ukládat.

„Považte, jaké možnosti skýtá přístup a vyhledávání kulturních pokladů všech členských států studentům, milovníkům umění a badatelům“, dodal José Manuel Barroso, předseda Evropské komise, která projekt z části financuje.

Nejvíce děl je zatím z Francie, Nizozemska a ze Spojeného království. Další státy – konkrétně Německo, Španělsko a Polsko – mají dodat své příspěvky během několika měsíců.

Do roku 2010 by se měla knihovna rozrůst na 10 milionů položek. A to je jen začátek. Pouze 1 % dochovaných evropských historických děl, dokumentů a uměleckých artefaktů bylo zatím převedeno do digitální podoby – tedy takové, aby je bylo možno zobrazit na počítačové obrazovce.

EU hodlá v příštích dvou letech vynaložit na zpřístupnění kulturního dědictví online 119 milionů eur

Ukázky

Jan Hus

Using Europeanahttps://www.europeana.eu/portal/using-europeana.html