EU do kapsy – eLearning pro studenty

EU do kapsy – eLearning pro studenty

EU do kapsy – eLearning pro studenty

 

Lekce STUDIUM
 

První lekce je věnována studiu na středních školách v zahraničí, zejména pak v členských zemích Evropské unie. Studenti se seznámí se třemi způsoby, jak se na zahraniční střední školu dostat (získání stipendia, využití služeb agentury, studium na vlastní pěst) a interaktivním způsobem se naučí řešit reálné životní situace, do kterých se mohou při studijním pobytu v zahraničí dostat.


Co vás lekce naučí

• vyplnit přihlášku a připravit přílohy žádosti o stipendium

• napsat správně esej, která je nedílnou součástí žádosti

• připravit se na pohovor před výběrovou komisí udělující stipendia

• správně vybrat agenturu zprostředkovávající studium v zahraničí

• vyhodnotit možnosti financování studijního pobytu v zahraničí (bankovní úvěry, mecenáši vzdělání apod.)

• najít si správnou školu v zahraničí vlastními silami…

Spustit lekci 1 - Studium

 

Lekce PRÁCE
 

Druhá lekce se zaměřuje na možnosti krátkodobých a dlouhodobých brigád v zahraničí. Virtuální kouč studenty provází situacemi, kdy si sami shánějí práci a ubytování, příp. využívají služeb odborné pracovní agentury.


Co vás lekce naučí

• najít si krátkodobou či dlouhodobou brigádu v rámci EU

• správně vybrat agenturu zprostředkovávající práci v zahraničí (studenti se naučí správně ohodnotit úroveň služeb agentury, získají přehled o cenách apod.)

• úspěšně projít procedurou Worker Registration Scheme platnou ve Velké Británii

• vyhodnocovat možnosti, které skýtají jednotlivé obory, v nichž mohou pracovat...

Spustit lekci 2 - Práce

 

Lekce VOLNÝ ČAS


 

Třetí lekce je nejobsáhlejší lekcí v celém kurzu, neboť se věnuje záležitostem, které spolu zdánlivě nesouvisejí - výměnným pobytům mládeže, mezinárodním seminářům a dobrovolnictví. Všechny však spojuje jedna věc a tou je vzájemné poznávání mladých lidí.


Co vás lekce naučí

• zorganizovat vlastní akci za podpory EU (např. mezinárodní seminář v rámci evropského grantového programu Youth)

• zapojit se do probíhajících volnočasových aktivit mládeže na evropské úrovni

• nalézt pro své aktivity partnerskou školu v zemích EU

• vyhledávat relevantní zdroje informací na internetu

• vyřídit všechny formality před odjezdem do workcampu...

Spustit lekci 3 - Volný čas

 

Minimální požadavky

 • Internetový prohlížeč Internet Explorer 6, Firefox 1.5 nebo Opera 8.5
 • Nainstalovaný plugin Flash player v.7
 • povolený Javascript a Cookies

  Kontakt
  Centre for Modern Education (CZ)
  Pobřežní 34, 186 00 Praha 8
  tel.: +420 234 705 524
  info@cfme.net
  https://www.cfme.net