EnviWiki - internetová encyklopedie životního prostředí

EnviWiki
 

 EnviWiki - internetová encyklopedie životního prostředí

Vítejte v EnviWiki, v internetové encyklopedii věnované vzdělávání zaměřenému na prostředí. EnviWiki má nyní 671 článků a postupně se rozrůstá (stav k 3.12.2008).

Kategorie

Přírodní prostředí : Biosféra - Ovzduší - Půda a horninové prostředí - Pojmy prostředí - Povrchové a podzemní vody - Země - Fyzikální pole - Klima

Hnací síly : Materiálové toky - Energetika - Průmysl - Doprava - Zemědělství a lesnictví - Vodní hospodářství - Využití území - Odpadové hospodářství - Turistika - Globalizace

Rizika a dopady : Antropogenní rizika - Dopady na ekosystémy - Dopady na zdraví obyvatel - Dopady na změnu klimatu - Přírodní rizika

Nástroje a opatření : Dobrovolné nástroje - Ekonomické nástroje - Environmentální vzdělávání - Informační systémy a nástroje - Kontrolní nástroje - Legislativní nástroje - Politika udržitelného rozvoje - Výzkum a vývoj

• Z archivu Bedrníku, časopisu pro ekogramotnost, jsou v rámci EnviWiki dostupné články s následujícími tématy:

Biopotraviny

Ekologicky ohleduplná ekonomie

Environmentální dějiny

Evropská politika životního prostředí

Evropská úmluva o krajině

Kjótský protokol

Místní agenda 21

Natura 2000

Nízkoenergetická architektura

Odpady

Politika pro přiměřenou civilizaci

Strategie ochrany biologické rozmanitosti

Šetrná turistika

Udržitelná doprava

Udržitelné lesní hospodářství

Udržitelná spotřeba

Udržitelný rozvoj

Voda

Vzduch, který dýchám

Vzdělávání pro měnící se svět

Zdraví

Zvířecí práva

Časopis Bedrník je určen především pro učitele, ale i další zájemce o udržitelný rozvoj, životní prostředí a příbuznou tematiku. 
• Na adrese https://www.pavucina-sev.cz/bedrnik.htm najdete další informace k tématům včetně grafů a obrázků, texty odborné, didaktické i návodné. 
• Časopis vydává Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina – celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.