English proverbs - Anglická přísloví

English proverbs - Anglická přísloví

English proverbs - Anglická přísloví

•  Používaná anglická přísloví a české ekvivalenty/překlady jsou ke stažení ve formátu pdf (4 stránky)

• Malou sbírku přísloví najdete rovněž  zde

 
Několik vybraných přísloví

Proverb Přísloví
Practice makes perfect Cvičení dělá mistra
Don´t count your chickens before they are hatched Neříkej hop, dokud nepřeskočíš 
Better be safe than sorry Dvakrát měř a jednou řež
As you sow, so shall you reap

Jak zaseješ, tak sklidíš
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

All that glitters is not gold Není všechno zlato, co se třpytí
A bird in the hand is worth two in the bush Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše
As you make your bed, so must you lie in it Jak si kdo ustele, tak si také lehne
Diligence is the mother of good fortune Vytrvalost je matka úspěchu
To cry wolf Malovat čerta na zeď
Tomorrow is another day Zítra je také den.
Ráno moudřejší večera.
True love never grows old Stará láska nerezaví
When the hell freezes over Až naprší a uschne
Never look a gift horse in the mouth Darovanému koni na zuby nekoukej
The early bird catches the worm Ranní ptáče dál doskáče
There´s no place like home Všude dobře, doma nejlíp
He laughs best who laughs last Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp
A friend in need is a friend indeed V nouzi poznáš přítele