Elektronická verze periodické soustavy prvků BasicChemi

Elektronická verze periodické soustavy prvků BasicChemi

Elektronická verze periodické soustavy prvků BasicChemi obsahuje:

• informace o prvcích
• funkce pro výpočet molární hmotnosti a koncentrace sloučenin
• kvíz, ve kterém kde si můžete otestovat znalosti chemických prvků i všeobecnou znalost chemie
• galerii osobností, kde najdete informace o zajímavých osobnostech české i světové vědy

Program BasicChemi 2.2 si můžete stáhnout ze Slunečnice zde.  (1,9 MB, freeware)
 

Výpočet molární hmotnosti - příklad : kyselina sírová

Kvíz - různé varianty

Galerie osobností - příklady