Dvorek.eu – (ne)obyčejné pohledy na Evropu

Dvorek.eu – (ne)obyčejné pohledy na Evropu

Dvorek.eu – (ne)obyčejné pohledy na Evropu

• Rubrika :  Co je dvorek
  - redakční definice: Prostor pro mladé lidi, kteří mají zájem o Evropu, věci okolo sebe a věří, že psát a diskutovat o nich může mít svůj smysl 
  - definice donora (Evropská komise): Komunikační platforma mladých občanů EU, kteří si při vzájemné interakci vytváří komunitární povědomí a posilují tak své evropské postoje a občanství.  

• Rubrika : Učitelé
  Dvorek.eu kromě toho, že je studentským portálem, představuje i vzdělávací program určený pro výuku ZSV, společenských věd, občanské nauky a případně i angličtiny. Dvorek.eu navazuje na "rámcový vzdělávací program", nabízí praktický příklad mezioborového projektu, s jehož pomocí je možné efektivně rozvíjet řadu klíčových kompetencí (občanská, k učení, komunikační).

• Další rubriky : publikuj • rejstříknewsletterpartneřirsskontakt

Sekce
Politika
Ekonomika
Životní prostředí
Lidé
Kultura
Města a místa

Poznámka administrátora : Zajímavý český projekt (existuje již 2 roky), ale moc tam toho není