Dům s pečovatelskou službou - 6. 6. 2017

Dům s pečovatelskou službou - 6. 6. 2017

Dům s pečovatelskou službou

 

    V rámci projektu Škola pro udržitelný život pokračujeme ve spolupráci s DPS.

    Na ukončení školního roku jsme pozvali obyvatele DPS do školy, žáci 3. třídy pod vedením p. uč. Mudry zahráli pohádku a zazpívali písničky. Poté si prohlédli základní školu, jídelnu, keramickou dílnu, výzdobu školy. Žáci 1. i 2. stupně připravili na památku drobné dárečky.