Dravci a sovy - 3. října 2019

DRAVCI A SOVY – 3. 10. 2019

 

    Po několika letech navštívil opět naší školu p. Milan Zaleš i se svými dravci, na které se všechny děti už nedočkavě těšily. Po úvodním projevu, kdy dětem bylo vysvětleno, jak se mají při ukázkách sov a jejich případných přeletů chovat, začalo jejich představování.

    Mezi prvními bylo představeno mládě Orla bělohlavého – Barnye, který byl však z přítomnosti tolika dětí a cizího prostředí velmi nesvůj a svým ustavičným křikem nenechal svého chovatele vůbec hovořit.

    Druhým dravcem byl dvouletý Výr virginský – Vigo, který měl dětem předvést přelet na přivolání, avšak ani to se nezdařilo. Dlouhé přemlouvání mělo nakonec úspěch a výr se vrátil zpět ke svému majiteli. U Výra afrického – Sisy, mělo několik dětí štěstí a mohly si vyzkoušet přivolání a usednutí výra na ruku. Přitom všem ostatním dětem přelétal výr velmi nízko nad jejich hlavami, což mezi nimi vyvolalo velký aplaus.

    Dalším dravcem byl třináctiletý Výr mořský – Pat, kterého si mohly přivolat a nechat sednout na ruku i přítomné paní učitelky. I pro ně to byl nezapomenutelný zážitek.

    Po celou dobu přednášky nás tiše pozoroval Raroh lovecký – Betty.

    A posledním dravcem byla Poštolka vrabčí – Roxana, která si nejraději sedala na hlavy žáků i učitelů.

    Přednáška byla velmi poutavá a všichni odcházeli plni dojmů a nových poznatků. Ještě jednou velký dík panu Milanu Zalešovi.


Libuše Sajnerová