Dopravní hřiště v Třemošné - 9. a 20. května 2013

Dopravní hřiště v Třemošné - 9. a 20. května 2013

9. a 20. května - Dopravní hřiště v Třemošné

    
     Dopravní výchova je od roku 2013 součástí RVP ZV. Téma bezpečnosti v silničním provozu se stalo nedílnou součástí základního vzdělávání, tedy povinné školní docházky. Je považováno za nutnou součást výchovně-vzdělávacího procesu z důvodů zvýšení bezpečnosti a snížení počtu dopravních nehod a jejich následků. Součástí dopravní výchovy je i praktická část, která je ve většinou realizovaná formou výuky na dopravním hřišti.   

     Žáci 4. a 5. ročníků ZŠ Kaznějov se v květnu 2013 zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti ve Třemošné. Výuka se skládala z teoretické a praktické části. V rámci teorie se děti seznámily se základními pravidly silničního provozu, které využijí jako chodci nebo cyklisti. Nejvíc děti zaujala praktická výuka, při které se učily bezpečnému a ohleduplnému chování v silničním provozu z pohledu všech jeho účastníků – chodce, řidiče motorového i nemotorového vozidla (tedy cyklisty). Seznámily se se svislými i vodorovnými značkami na silnici, s bezpečnou jízdou na komunikaci.Vyučující upozorňovali na možná nebezpečí, která se mohou vyskytnout při jízdě na kole nebo při chůzi. Seznámili děti s principy, jak jednat v určitých krizových situacích a jak lze tyto situace předvídat.

     Množství dopravních nehod v ČR je velmi vysoké. Bohužel jsou mezi účastníky vážných nehod také děti. Cílem dopravní výchovy je příprava dětí na bezpečný a samostatný pohyb v dopravě a co největší omezení dopravní nehodovosti a úrazovosti.

 

 

Fotogalerii s 20 snímky najdete zde.