Dokumenty MŠMT a školy ke stažení

Dokumenty MŠMT

dokument

ke stažení

Úplné znění
školského zákona

Školský zákon
ve znění účinném od 1.9.2018

 

Ke stažení: 
pdf skolskyzakon - k 1.9.2018.pdf 
doc skolskyzakon-k1.9.2018.docx 
• 
Vyhlášky ke školskému zákonu

 

Dokumenty ZŠ Kaznějov

dokument

ke stažení

Školní řád pro školní rok 2017/2018 s přílohami

•  ŠKOLNÍ ŘÁD č.j. ZSK-275/17 pro školní rok 2017/2018

•  Školní řád ZŠ Kaznějov, Příloha č: 1 „ Omamné a psychotropní látky“ a Příloha č. 2 „KYBERŠIKANA“ 

• Školní řád - Příloha č. 3 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ ZŠ KAZNĚJOV