Dny vědy a techniky v Plzni - 13. září 2010

Dny vědy a techniky v Plzni - 13. září 2010

PLZEŇ - Dny vědy 2010

       

Stejně jako v minulých letech jsme s žáky 9. třídy navštívili Dny vědy a techniky v Plzni, které umožňují seznámení s některými laboratořemi a odbornými pracovišti ZČU jinak nepřístupnými. Tato exkurze se uskutečnila 13.9.2010.

Nejprve jsme v laboratoři vysokého napětí, kde se zkouší izolátory, viděli různé elektrické výboje. Návštěvu katedry elektroenergetiky a ekologie jsme zakončili v elektromagnetické bezodrazové komoře. V třímetrové komoře, kde nefungují mobily, se zkouší, jak přístroje ovlivňují a jsou ovlivňovány elektromagnetickým zářením. 

Pěšky jsme se přesunuli do laboratoří výzkumného centra Nové technologie v areálu Plzeňského vědecko technologického parku. Zde jsou pro nás byly přichystány hned dvě zajímavé expozice – „Laserové technologie“ a „Termografie“. V rámci té první jsme se dozvěděli, k čemu všemu dnes slouží laser, viděli jsme na vlastní oči, jak funguje, a navíc kdo chtěl, odnesl si na památku medaili s vlastním portrétem vypáleným laserem. Druhá expozice nám nabídla úplně jiný pohled na svět prostřednictvím termovize. Seznámili jsme se s využitím termografie, viděli jsme na obrazovce, jak nás zachytila termokamera a máme i termovizní fotografii naší třídy.