Digitální výukové materiály – 1. stupeň

Digitální výukové materiály – 1. stupeň

Digitální učební materiály prostor pro učitele, kteří hledají, tvoří a sdílí učební materiály.
Modul na metodickém portálu RVP - inspirace a zkušenosti učitelů
• V závorce je uveden počet učebních materiálů pro základní vzdělávání a pro 1. stupeň k 7. 7. 2011

základní vzdělávání 1. stupeň

Jazyk a jazyková komunikace (1357)
- z toho 1. stupeň (945)

 

 Matematika a její aplikace (1121)
- z toho 1. stupeň (495)

Informační a komunikační technologie (107)
- z toho 1. stupeň (49)

 

Člověk a jeho svět1. stupeň (374)
Člověk a společnost (229)  -
Člověk a příroda (1090)  -
Umění a kultura (68)
- toho 1. stupeň (26)
Člověk a zdraví (50) - 
z toho 1. stupeň (32)
Člověk a svět práce (9) 
- z toho 1. stupeň (3)
Doplňující vzdělávací obory (8) 
- z toho 1.stupeň (5)
Osobnostní a sociální výchova (122)  -
Výchova demokratického občana (31)  -
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (34  -
Multikulturní výchova (8)  -
Environmentální výchova (38)  -
Mediální výchova (29)  -
 

Příklad - matematika pro 1. stupeň (Matematika a její aplikace)
Tematický okruh