Diář 2011/12 - Něco za to stojí!

Diář 2011/12 - Něco za to stojí!

Evropský diář -
Něco za to stojí 2011/2012
 a Příručka učitele


Ke stažení aktuální verze 2011/12 - infor mace

Ke stažení -  MB - 223 stranVydání : CZ


Co je Evropský diář?

 • Školní diář, do kterého si studenti mohou poznamenat, co dostali za domácí úkol, plný inspirativních citátů, zajímavých údajů a provokativních otázek na spodním okraji každé strany.
 • Cenná výuková pomůcka pro témata, která jsou pro mladé lidi důležitá: volba profese, zdraví a bezpečnost, ekologie, Evropská unie a další.
 • Aktuální informace v atraktivním grafickém kabátku.
 • Na doporučených webových stránkách (českých a evropských) studenti najdou doplňující a podrobné informace.
 • Citáty od vrstevníků z celé Evropy.

Evropský diář pomáhá mladým lidem:

 • kriticky myslet,
 • chovat se odpovědně a zvažovat sociální, ekonomické a ekologické souvislosti jejich jednání,
 • rozhodovat se fundovaně,
 • stát se aktivními občany.

Obsah :
Evropská unie • Tvoje studium a budoucnost • Tvoje práva, tvoje volba
• Tvoje životní prostředí • Tvoje zdraví a bezpečnost • Za hranicemi


Předmluva

 

Co je Příručka pro učitele?

 • Výuková pomůcka.
 • Nabízí doporučení, výzkumy, diskuse, analýzy, kvízy atd. pro vaši práci ve třídě a pro zadávání domácích úkolů studentům na základě textů v diáři.


 

Informační leták